دانلود رایگان

پاورپوینت / پروژه « سیستم های اطلاعات مدیریت » جی . آی . اس: - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت مدیریت , سیستم های اطلاعات مدیریت , MIS , GIS , سیستم پرونده داخلی , سیستم تحقیقات , سیستم اطلاعات بازاریابی , سیستم پشتیبان تصمیم گیری ب

دانلود رایگان پاورپوینت / پروژه « سیستم های اطلاعات مدیریت » جی . آی . اس:
پاورپوینت / پروژه سیستم های اطلاعات مدیریت جی . آی . اس:
چکیده :
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی برای کمک به مدیران بازاریابی در فرآیندهای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری طراحی شده است.
با توجه به اینکه بزرگی یک بازار مصرف توسط ابعاد اقتصادی، جمعیتی و جغرافیایی آن اندازه گیری می شود. از این نقطه نظر، ما به عوامل جمعیتی و اقتصادی که جزو عوامل محیط کلان در این مطالعه اند متمرکز شده ایم.
هدف از این مقاله اشاره به اهمیت نقشه مصرف
مانند هزینه های مواد غذایی، آموزش، سلامت و غیره است
که ارائه دهنده نشانه های قابل توجهی برای سرمایه گذاران و بازاریابان به خصوص در تعیین مکان بهینه میی باشد.
در این زمینه، تمام داده ها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یکپارچه شده است. علاوه بر این، برنامه های رابط کاربری برای انجام چندین پرسشنامه و تجزیه و تحلیل راحت در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی ArcGis 9.3 توسعه داده شده است.
پس از آن، این داده ها توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی پرسش، تجزیه و تحلیل و مستند می شود. در نهایت، نقشه موقعیت بهینه و مصرف مربوطه برای بازاریابی تولید می شود.
این مطالعه نشان می دهد که سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
می تواند در هر دو فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری بازاریابی
نقش قابل توجهی ایفا می کنند. در نتیجه، استراتژی های جدید بازاریابی
را می توان با استفاده از توصیه های ناشی از این مطالعه
در شهر سیواس و سایر شهرها تعیین نمود.
سیستم های اطلاعاتی :
مفهوم سیستم های اطلاعاتی سال های زیادی است که مطرح شده است. اهمیت فناوری اطلاعات در بازاریابی با مدل سیستم های اطلاعات بازاریابی توسط فیلیپ کاتلر ارائه شده است. بر اساس این مدل، چهار زیر سیستم اصلی شامل سیستم پرونده داخلی، سیستم تحقیقات بازاریابی، سیستم اطلاعاتی بازاریابی و سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی وجود دارد.
با تمام این چهار زیر سیستم، شرکت ممکن است در هر دو فرآیند ردیابی محیط بازاریابی داخلی و خارجی موثر و کارآمد عمل کند و علاوه بر این شرکت همچنین ممکن است اطلاعات کسب شده از طریق سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی را در فرآیندهای توسعه استراتژی بازاریابی و برنامه ریزی بازاریابی بکار ببرد.
4 زیرسیستم GIS :
سیستم پرونده داخلی؛ اطلاعاتی در مورد عوامل داخلی از قبیل فروش، هزینه و جریان نقدی فراهم می کند.
سیستم تحقیقات؛ مربوط به فرآیند تحقیقات بازاریابی است که توسط شرکت تحقق می یابد.
سیستم های اطلاعاتی بازاریابی؛ توسط این شرکت داده ها و اطلاعات روزانه مربوط به محیط خارجی بازاریابی، که می تواند به عنوان عوامل محیط خرد و کلان باشد، جمع آوری می کند. همه این داده ها و اطلاعات در یک پایگاه داده ذخیره می شود.
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی؛ برای کمک به مدیران بازاریابی در فرآیندهای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری طراحی شده است.
سیستم های اطلاعاتی بازاریابی :
سیستم اطلاعات جغرافیایی، سامانه اطلاعات مکانی، یا جی آی اس یک سیستم اطلاعاتی (معمولاً کامپیوتری) است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی (اطلاعات مکانی) می پردازد.
به عبارت دیگر جی آی اس یک سیستم کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی بوده که قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی (مکانی) را دارد.
اهمیت سیستم های اطلاعاتی بازاریابی :
آگاه شدن از فعالیت های رقبا و مشتریان گام اصلی برای به دست آوردن اطلاعات اساسی می باشد. در این زمینه، سیستم های اطلاعاتی ابزار های پر کاربردی برای جمع آوری و تفسیر داده ها می باشند. یکی از این سیستم های اطلاعاتی، GIS نام دارد.
در حال حاضر، GIS در سیستم های اطلاعات بازاریابی به عنوان ابزاری برای فرایند تصمیم گیری استفاده می شود. شهرت حاضر GIS مبتنی بر قابلیت های ارائه بصری قدرتمند خود و تجزیه و تحلیل رابطه فضایی می باشد.
مزایای سیستم های اطلاعاتی بازاریابی:
• سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) توانایی انجام تجزیه و تحلیل فضایی دارد،
• سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می تواند اشیاء را در تم های منحصر به فرد طبقه بندی و مکان یابی نماید و در نتیجه توانایی رفتار متفاوت با این اشیاء را دارد،
• سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) توانایی ذخیره اطلاعات مربوط به ارائه بصری بیش از پایگاه فضایی دارد،
• سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می تواند به صورت آنلاین اجرا شود، در نتیجه کنترل سیستم می تواند آسان و از راه دور انجام شود،
• سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، هزینه اجرای بطور قابل توجهی پایینی دارد.
هدف از سیستم های اطلاعاتی بازاریابی:
کاربرد سیستم های اطلاعاتی مدیریت متعارف، که در حال حاضر به سیستم های پشتیبانی تصمیم در حال تحول اند می تواند با ترکیب قابلیت های تحلیلی و تجسمی از سیستم های اطلاعات جغرافیایی بهبود یابد.
هدف از این سیستم ها افزایش متون و جداول ارتباطات توسط ارائه تصویری از داده ها و اطلاعات می باشد، در نتیجه حصول اطمینان از نتایج دقیق به سرعت به دست می آید که به نوبه خود منجر به تصمیم گیری بهتر و آگاهانه تر می شود.
به همین دلیل، در میان دیگر سیستم ها استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در کسب و کار به سرعت در حال رشد است.
چارچوب کلی فرآیند GIS :
برنامه رابط کاربر :
کاربر سیستم ممکن است از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به طور مستقیم یا غیر مستقیم با " برنامه رابط کاربر " برای پیوستن به سیستم استفاده کند. برنامه رابط کاربر ابزاری برای تعامل بین کاربر و کامپیوتر است. برنامه رابط کاربر منطقی و سازگار باید برای انجام فرآیندهای راحت و کارآمد در نرم افزار طراحی شود. اگر چه بسیاری از فرآیندها باید برای تجزیه و تحلیل و پرسش های فضایی پیچیده در نرم افزار GIS انجام شود، این فرایند می تواند با استفاده از فشار دادن یک دکمه که توسط برنامه های رابط کاربر توسعه یافته، اجرا می شود. بنابراین، نرم افزار GIS به راحتی می تواند توسط همه استفاده شود
2 مرحله اساسی پژوهش :
این پژوهش در دو مرحله اساسی انجام شد.
مرحله اول؛ شامل فرآیند جمع آوری داده ها بود. در این فرآیند، ما از هر دو داده های اولیه و ثانویه استفاده نمودیم. اطلاعات اولیه از طریق پرسشنامه جمع آوری شد در حالی که داده های ثانویه از اداره آمار سیواس به دست آمد.
مرحله دوم؛ در این مرحله اطلاعات با استفاده از نقشه های GIS و مصرف و موقعیت بهینه تولید شده، مورد بررسی قرار گرفت.
پرسشنامه پژوهش شامل دو بخش است.
بخش اول شامل اظهاراتی است که به ویژگی های جمعیتی
(سطح درآمد، جمعیت خانواده و غیره) اشاره دارد.
بخش دوم اظهاراتی را در مورد سطوح مصرف مربوط به موارد مصرف خاص مانند آموزش، بهداشت، پوشاک، و غیره پوشش می دهد.
جامعه و نمونه پژوهش :
اطلاعات اولیه از مصرف کنندگانی که در شهر سیواس ترکیه زندگی می کنند جمع آوری شد. دلایل اصلی برای انتخاب شهر سیواس، دسترسی آسان به شرکت کنندگان و راحتی جمع آوری اطلاعات می باشد. روش نمونه گیری سهمیه ای در فرآیند جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. جمعیت اصلی تحقیق شامل 80238 خانوار می باشد.
دلایل این انتخاب به شرح زیر است:
(1) مفهوم درآمد مورد استفاده برای ارائه مبنایی برای مصرف، درآمد خانوار است و نه درآمد فردی؛
(2) نگرش و رفتار عمومی یک فرد در یک محیط خانواده بهبود می یابد؛ (3) یکی از بزرگترین سازمان های مصرفی جوامع، خانواده است؛
نمودار گردش کار برای توسعه استراتژی بازاریابی توسط GIS :
نرم افزار ArcGIS Desktop 9.3 با برنامه های رابط کاربر :
توابع برنامه های رابط کاربر توسعه یافته در نرم افزار ArcGIS 9.3 Desktop :
پرسش های برنامه رابط کاربر:
• با پرسش "مناطق پر درآمد" ، منطقه ای که بیشترین سطح درآمد را دارد به طور خودکار تعیین و در نقشه نشان داده می شود،
• با پرسش "مناطق کم درآمد" ، منطقه ای که کمترین سطح درآمد را دارد به طور خودکار تعیین و در نقشه نشان داده می شود،
• با پرسش " متوسط ​​درآمد ماهانه " ، متوسط ​​درآمد ماهانه از مناطق به طور خودکار محاسبه و در یک جعبه پیام نمایش داده می شود،
• با پرسش "کل درآمد ماهانه" ، کل درآمد ماهانه یک منطقه به طور خودکار محاسبه و در یک جعبه پیام نشان داده می شود،
• با پرسش "بیشترین تراکم جمعیت" ، منطقه ای که دارای بیشترین جمعیت است به طور خودکار تعیین و در نقشه نشان داده می شود،
• با پرسش "کمترین تراکم جمعیت" ، منطقه ای که دارای کمترین جمعیت است به طور خودکار تعیین و در نقشه نشان داده می شود،
پرسش های برنامه رابط کاربر:
• با پرسش "زوم به منطقه انتخابی" ، تصویری از منطقه درخواستی بزرگ شده و با پرسش " اندازه کامل "، همه مناطق موجود در پنجره نقشه نشان داده می شود،
• با پرسش "صدور به فایل اکسل" ، سوابق پرسش هایی که در بالا توضیح داده شد برای تأیید شدن به طور خودکار به "مایکروسافت اکسل" منتقل می شود.
• یکی از دیگر برنامه های رابط کاربر تحت عنوان "پرسش هزینه" است. با استفاده از این برنامه، پرسش ها و تجزیه و تحلیل های مختلفی را می توان در رابطه با انواع مصرف مناطق انجام داد.
• با پرسش "یافتن مناطق"، پرسشی نسبت به انواع و مقدار مصرف انجام می شود که توسط کاربر و منطقه مربوطه منتقل شده به طور خودکار تعیین و بر روی نقشه نشان داده می شود.
پرسش های انتخاب نوع مصرف در برنامه رابط کاربر:
• با پرسش "بیشترین مقدار مصرف مناطق" ، منطقه ای که دارای بیشترین میزان مصرف در رابطه با نوع مصرف درخواستی است به طور خودکار تعیین و بر روی نقشه نشان داده می شود و حداکثر سطح مصرف سپس در یک جعبه پیام ارائه می شود،
• با پرسش "کمترین مقدار مصرف مناطق" ، منطقه ای که دارای کمترین میزان مصرف در رابطه با نوع مصرف درخواستی است به طور خودکار تعیین و بر روی نقشه نشان داده می شود و حداقل سطح مصرف سپس در یک جعبه پیام ارائه می شود،
• با پرسش "متوسط مصرف ماهانه" ، مقدار متوسط مصرف ماهانه از نوع مصرف درخواستی به طور خودکار با کمک یک برنامه رابط کاربر محاسبه شده و مقدار مصرف متوسط تعیین شده و سپس در یک جعبه پیام نشان داده می شود،
• با پرسش " مصرف کل ماهانه " ، کل مقدار مصرف ماهانه از نوع مصرف درخواستی خاص به طور خودکار با کمک یک برنامه رابط کاربر محاسبه شده و مقدار مصرف متوسط تعیین شده و سپس در یک جعبه پیام ارائه می شود،
• با پرسش "صدور به فایل اکسل" ، سوابق پرسش هایی که در بالا توضیح داده شد برای تأیید شدن به طور خودکار به "مایکروسافت اکسل" منتقل می شود.

این برنامه رابط کاربری به نام "موقعیت بهینه " برای تعیین موقعیت جغرافیایی مطلوب از سازمان های بازاریابی، مانند مراکز خرید، سوپر مارکت ها و فروشگاه های پوشاک توسعه داده شده است.
برای تعیین موقعیت جغرافیایی مطلوب؛ جمعیت، متوسط درآمد و سطح مصرف متوسط ماهانه (در رابطه با غذا، بهداشت، پوشاک، مراقبت شخصی، الکل، سیگار و غیره) در مناطق در نظر گرفته شده اند.
در درجه اول این برنامه به طور خودکار استفاده از انواع مصرف مرتبط در تمام مناطق را محاسبه کرده و سپس بهه منطقه خاصی که در بالاترین سطح مصرف متوسط با در نظر گرفتن جمعیت و منطقه ای که در نقشه نشان داده شده اشاره می کند.
مکان مطلوب برای محل سوپر مارکت در میان مناطق مختلف شهر سیواس :
مناطق انتخاب شده در موقعیت بهینه:
با توجه به اینکه نقشه ها ابزار ارتباطات بصری هستند. مفاهیم مبتنی بر موقعیت، داده ها و اطلاعات می تواند آشکارا و کارآمد با نقشه ارائه شود. برای این منظور، نقشه های توزیع مصرف ماهانه در هزینه های آموزش، بهداشت و مواد غذایی (شکل a5، 5c، d5) به عنوان نمونه ایجاد شدند.
با کمک این نقشه ها، شواهدی وجود دارد مبنی بر درک مناطقی که به مدرسه، ایستگاه، بیمارستان، داروخانه، بازار و سوپر مارکت نیاز می باشد.
مکان مطلوب برای محل آموزش در میان مناطق مختلف شهر سیواس :
مکان مطلوب برای محل مراکز بهداشتی در میان مناطق مختلف شهر سیواس :
مکان مطلوب برای محل مواد غذایی در میان مناطق مختلف شهر سیواس :
نتایج :
• منطقه ای که بالاترین متوسط درآمد را دارد، Ulanak است در حالیکه منطقه با کمترین درآمد Seyrantepe است. درآمد ماهانه متوسط در مناطق Ulanak و Seyrantepe از 1750 TL (ترکیه لیره) و 583 TL متفاوت بود.
• متوسط سطح درآمد ماهانه در شهر سیواس (60 منطقه) 1179 TL است.
• منطقه ای که بیشترین جمعیت را دارد، Yenişehir است در حالیکه منطقه با کمترین جمعیت Uzuntepe است.
• منطقه ای که بالاترین سطح مصرف مواد غذایی را دارد، İnönü با هزینه متوسط 251 TL در هر ماه است. منطقه Mısmılırmak پایین ترین سطح مصرف مواد غذایی را با صرف 91 TL در مواد غذایی به طور متوسط در ماه دارد.
• متوسط سطح مصرف مواد غذایی ماهانه شهر سیواس (60 منطقه) 183 TL است.
بحث و نتیجه گیری :
این مطالعه با کمک برنامه های رابط کاربر اطلاعات قابل توجهی در مورد شهر سیواس ارائه کرده است، که برای تحقق بخشیدن به برخی عملیات مانند تجزیه و تحلیل فضایی، پرسش و مستند سازی کاملاً خودکار توسعه یافته است. همه این پردازش ها بر اساس مدل سیستم اطلاعات بازاریابی کاتلر ساختار یافته است.
توانایی دریافت اطلاعات دقیق و مفید ممکن است به فرآیند شرکت
در سیستم تصمیم های بازاریابی موثر و کارآمدتر کمک کند.
بنابراین، یک شرکت می تواند هر دو تصمیم گیری هدفمند راحت تر و سریعتر را بدون تعصب انجام دهد. در این مفهوم، مشخص است که
GISS نقش مهمی در فرآیند تصمیم گیری بهینه ایفا می کند.پاورپوینت مدیریت


سیستم های اطلاعات مدیریت


MIS


GIS


سیستم پرونده داخلی


سیستم تحقیقات


سیستم اطلاعات بازاریابی


سیستم پشتیبان تصمیم گیری ب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرجع آموزشي رشته مديريت - پاورپوینت / پروژه « سیستم های ...

مرجع آموزشي رشته مديريت - پاورپوینت / پروژه « سیستم های اطلاعات مدیریت » جی . آی . اس ...

دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات جغرافیایی جی آی اس ...

پاورپوینت سیستم های اطلاعات جغرافیایی جی آی اس ... گاز پاورپوینت پروژه انتقال ...

نمونه پروژه های انجام شده - سایت تخصصی جی.آی.اس

... سایت تخصصی جی.آی.اس: ... و مشاوره های پروژه ای اجرا شده ... پروژه: سیستم اطلاعات ...

جزوه درسی جی آی اس - jozve.org

... جزوه درسی جی آی اس. ... سیستم های اطلاعات جغرافیایی gis. ... پاورپوینت; پروژه های ...

پاورپوینت مکانیابی در جی آی اس - اسگو

... پاورپوینت مکانیابی در جی آی اس. ... و پروژه های ... ای gps و gis: سیستم اطلاعات ...

کتابخانه - سایت تخصصی جی.آی.اس

آموزش و گسترش سیستم های اطلاعات ... نمونه پروژه های ... برای سایت تخصصی جی.آی.اس ...

مفاهیم: جی آی اس (GIS) چیست؟

... جی آی اس (gis) یک سیستم ... پروژه ایجاد سیستم ... سیستمهای اطلاعات ...

پایان نامه بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی ...

(جیآیاس) یک سیستم ... سیستمهای اطلاعات ... پروژه ایجاد سیستم ...

پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (درس اکولوژی)

(جیآیاس) یك سیستم ... دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعات ... کاربرد های سیستم اطلاعات ...

جی آی اس چیست؟ - engineering-papers.mihanblog.com

جی آی اس (gis) یک سیستم ... سیستمهای اطلاعات ... با مدیریت اطلاعات ...

مفاهیم: جی آی اس (GIS) چیست؟

... جی آی اس (gis) یک سیستم ... پروژه ایجاد سیستم ... سیستمهای اطلاعات ...

دانلود رایگان پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS ...

جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت ... پاورپوینت از سایت پروژه ... ای; سیستم اطلاعات مدیریت ...

پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت | آی آر داکس|مرجع خرید ...

آی آر داکس - مرجع خرید ... بیوم های قطب شمال; پاورپوینت آماده و قابل ... پروژه کارآموزی ...

جی آی اس چیست - aftabir.com

جی آی اس gis یك سیستم ... فعالیت‌های اجرایی پروژه ایجاد سیستم ... سیستمهای اطلاعات ...

دانلود پاورپوینت سیستم عامل 17 اسلاید - بانک مقاله و فایل ...

ادامه خواندن "دانلود پاورپوینت سیستم ... سیستم های عامل ، مدیریت ... جی ای اس در تعیین ...

برترین فایل پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت - فرصت های ...

... سیستم های اطلاعات مدیریت ... پاورپوینت سیستم های ... لایه جی آی اس ...

تحقیق درمورد بررسي كاربرد جي‌آي‌اس در ساماندهي مدارك علوم ...

سیستم های اطلاعات مدیریت ... جیآیاس,در ... سیستم های اطلاعات پاورپوینت فصل ...

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک - بانک مقاله و ...

ادامه خواندن "پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ... پاورپوینت سیستم های ... محیط جی ای اس;

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر سیستم های اطلاعات مدیریت ...

... پروژه , پایان نامه ... ای بر سیستم های اطلاعات ... ای بر سیستم های اطلاعات مدیریت ...

پایان نامه بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی ...

(جیآیاس) یک سیستم ... سیستمهای اطلاعات ... پروژه ایجاد سیستم ...

دانلود رایگان پاورپوینت ppt اصول جی آی اس / GIS - مهندسی ...

پاورپوینت اصول جی آی اس ... 90سوال اصول ومبانی سیستم های اطلاعات ... دانلود رایگان پروژه ...

برترین فایل پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت - فرصت های ...

... سیستم های اطلاعات مدیریت ... پاورپوینت سیستم های ... لایه جی آی اس ...

دانلود رایگان تحقیق و مقاله درباره فناوری GPS جی پی اس ...

... جی پی اس را برای ... سیگنال های ماهواره ای gps ... دانلود پروژه مدیریت ...

دانلود مقاله و پاورپوینت برسی سیستم عامل های موبایل ...

دانلود مقاله و پاورپوینت برسی سیستم ... سیستم عامل آی او اس و ... های پروژه هایی ...

نقشه برداری و جی آی اس (GIS) | نقــــــش نگـــــــار ...

نقشه برداری و جی آی اس ... یک سیستم اطلاعات ... پروژه های پاورپوینت نقد ، بررسی و ...

TezzGroup پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه

... های اطلاعات مدیریت پروژه. ... اطلاعات جی آی اس ... سیستم های اطلاعات مدیریت ...

جی ای اس شهری (Urban GIS) - آموزش نرم افزار Arc GIS

جی ای اس شهری (Urban GIS ... آموزشی سیستم اطلاعات ... ورود به نرم افزار های جی.آی.اس GIS و یا به ...

دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه های فناوری

... آی اس آی isi،پروژه ... پاورپوینت مدیریت پروژه ... پروژه های فناوری اطلاعات ...

آموزش و انجام پروژه های GIS - مقاله ای در مورد gis

سایت تخصصی جی .ای.اس. ... سیستم های اطلاعات ... اطلاعات. برای پروژه های کوچک gis ...

مرجع آموزشي رشته مديريت - سیستم های اطلاعاتی مدیریت

سیستم های اطلاعات مدیریت ... پاورپوینت سیستم های ... « سیستم های اطلاعات مدیریت » جی . آی ...

پایان نامه هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

تحقیق درباره آیین مهر پرستی و آیین مهر و میترائیسم

اسپکتروسکوپی لیزر

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

کسب درامد (اجاره خط از مخابرات)

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ ایمنی برق ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1386

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1385

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/