دانلود رایگان

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی . - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی . تحقیق پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات:109


فهرست:
آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران15
پیش گفتار 17
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ویژگی ها 18
هدف و دامنه کاربرد18
مراجع الزامی18
تعاریف و اصطلاحات21
نقیصه21
رفتار چقرمه21
رفتار شكننده21
قطر خارجی اسمی ، dn22
قطر خارجی متوسط 22
حداقل قطر خارجی متوسط 22
ضخامت جداره در هر نقطه ،22
دو پهنی22
ضخامت جداره در هر نقطه ،24
حداقل ضخامت جداره،23
حداکثر ضخامت جداره، 23
ضخامت متوسط جداره، 23
ضخامت اسمی جداره 23
حداکثر فشار کاری مجاز 23
فشار اسمی، PN 23
حد پایین اطمینان 23
حداقل استحکام موردنیاز MRS 24
ضریب طراحی C 24
نسبت ابعاد استانداردSDR 24
تنش هیدرواستاتیک 25
مواد اولیه 25
ویژگی های مواد اولیه 25
دسته بندی مواد اولیه 25
وضعیت ظاهری 26
ابعاد و رواداری ابعاد لوله 27
رواداری ابعاد 27
طول لوله 27
جدول 28
درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله 33
فشار کاری مجاز در دماهای مختلف 33
آزمون فشارترکیدگی 34
تجدید نظر 34
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه 35
مورد استفاده ویژگی ها
پیش گفتار 35
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه 36
مورد استفاده ویژگی ها
هدف و دامنه کاربرد 36
مراجع الزامی 36
اصطلاحات و تعاریف 38
مواد پلی اتیلنی 38
دوده 38
مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در 20 درجه سلسیوس 39
حد پایین اطمینان در 20 درجه سلسیوس 39
حداقل استحکام مورد نیاز 39
ضریب طراحی 39
تنش طراحی40
دسته بندی40
جدول41
ویژگی هاي مواد اولیه42
چگالی42
نرخ جریان مذاب43
درصد پراکندگی و توزیع دوده44
درصد وزنی44
پراکندگی دوده44
توزیع دوده44
مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی44
پایداری حرارتی45
پیش گفتار 46
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 47
ابعاد- روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد 47
مراجع الزامی 49
اصطلاحات و تعاریف 47
کلیات48
تهیه نمونه ها 48
شرایط تثبیت آزمونه 48
اندازه گیری ضخامت دیواره48
وسیله اندازه گیری 48
روش اندازه گیری48
محاسبات48
اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm) 49
وسیله اندازه گیری49
روش اندازه گیری 49
اندازه گیری دو پهنی 50
وسیله اندازه گیری50
روش کار 50
اندازه گیری طول لوله52
وسیله اندازه گیری50
روش اندازه گیری 50
گزارش نتایج51
گزارش آزمون51
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 52
مقدار دوده - روش آزمون
پیش گفتار52
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری 53
مقدار دوده - روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد53
مراجع الزامی53
وسایل مورد نیاز54
کوره الکتریکی54
در پوش54
ظرف احتراق54
ترموکوپل آهن – کنستانتین54
جریان سنج55
تله 55
لوله خشک کن55
دسیگاتور55
چراغ بونسن55
ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده 55
معرفهای شیمیایی ومواد لازم55
روش آزمون56
اندازه گیری مقدار خاکستر57
محاسبات58
پیش گفتار59
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری60
بازگشت حرارتی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد60
مراجع الزامی60
اصطلاحات و تعاریف 61
اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن 61
وسایل مورد نیاز62
آزمونه ها 62
آماده سازی 62
روش آزمون62
اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن 62
وسایل مورد نیاز62
آزمونه ها 63
آماده سازی 63
روش آزمون63
بیان نتایج 64
گزارش آزمون64
پیش گفتار66
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی 67
مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد67
مراجع الزامی67
اصطلاحات و تعاریف 68
اساس آزمون 68
شرایط و عوامل مؤثر در آزمون69
وسایل70
درپوشهای انتهایی70
پایه یا آویز 71
مخزن 71
وسیله ایجاد فشار 72
دماسنج 72
زمان سنج 72
ضخامت سنج 73
وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی73
تهیه آزمونه ها73
نمونه برداری 73
طول آزاد آزمونه ها(10) 73
تعداد آزمونه ها 74
کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون74
کالیبراسیون دستگاه74
محاسبه فشار آزمون 74
آماده سازی آزمونه ها74
روش کار75
گزارش آزمون 76
آبرسانی – اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم – روش آزمون 78
پیش گفتار 78
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی 79
هدف و دامنه کاربرد 79
هدف ازتدوین این استاندارد 79
چگالی وچگالی نسبی 80
چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد 80
مراجع الزامی80
اصطلاحات و تعاریف 81
چگالی Pt 81
چگالی نسبی81
جدول 82
تعداد آزمونه 82
آماده سازی آزمونه82
روش های آزمون 83
روش الف 83
روش ب86
روش ج 87
روش د90
گزارش آزمون96
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی 97
چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون
پیش گفتار97
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی98
چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد98
وسایل مورد نیاز98
بیان نتایج98
روش كار98
روش الف99
روش ب100
گزارش آزمون100
پیش گفتار101
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مقاومت 102
در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد102
مراجع الزامی102
اصطلاحات و تعاریف 103
اهمیت آزمون 104
وسایل مورد نیاز آزمون104
قالب104
دستگاه شیارزن105
نگهدارنده آزمونه 105
لوله آزمایش105
حمام با دمای ثابت105
ورق آلومینیوم105
چوب پنبه105
سینی 105
زار انتقال 106
گیره 106
مواد لازم106
تهیه آزمونه106
روش آزمون106
گزارش آزمون107
جدول108
منابع109گزار کارآموزی


تولیدات صنایع پلاستیکیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شناخت لوله پلیمری و مقایسه انواع لولههای پلاستیکی

لولههای پلاستیکی و لوله پلی اتیلن در تأسیسات صنعتی و ساختمان‏های کشور و تولید و ...

کاربرد لولههای پلی اتیلن در هوارسانی و سییتم انتقال هوا

کاربرد لوله پلی اتیلن در هوارسانی. هوارسانی و تهویه در ساختمان‌ها , پروژه‌های عمرانی ...

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

اخبار صنعت لوله و اتصالات پلی اتیلن. استفاده از فناوری های نوین در طرح های جدید پتروشیمی

IranPack.ir « لفاف هاي بسته بندي

نام شرکت: موضوع فعالیت: Website: آ. ب. پلاستیک: تولید فیلم پلاستیک: آبپخش نایلون: تولید ...

نشت یاب آب.تشخیص ترکیدگی لوله.نشت یابی. - istgah.com - آب ...

دستگاه نشت یاب آکوستیک آب (ژئوفن) کم هزینه ترین و سریعترین روش نشت یابی سیتم کاملا ...

پی وی سی | خط تولید پروفیل یو پی وی سی- اکسترودر تک و ...

در صورت نیاز به تمیزکردن اشیا با اسید یا دیگر حلال‌ها، اسید و اشیاء در بشر گذاشته شده ...

اندازه گیری اسیدیته - سایت بهداشت محیط ایران

مواد و محلولهای مورد نیاز: الف- شناساگرها. 1. الف- متیل اورانژ: 5/0گرم متیل اورانژ را در ...

شناخت لوله پلیمری و مقایسه انواع لولههای پلاستیکی

لولههای پلاستیکی و لوله پلی اتیلن در تأسیسات صنعتی و ساختمان‏های کشور و تولید و ...

کاربرد لولههای پلی اتیلن در هوارسانی و سییتم انتقال هوا

کاربرد لوله پلی اتیلن در هوارسانی. هوارسانی و تهویه در ساختمان‌ها , پروژه‌های عمرانی ...

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

اخبار صنعت لوله و اتصالات پلی اتیلن. استفاده از فناوری های نوین در طرح های جدید پتروشیمی

IranPack.ir « لفاف هاي بسته بندي

نام شرکت: موضوع فعالیت: Website: آ. ب. پلاستیک: تولید فیلم پلاستیک: آبپخش نایلون: تولید ...

نشت یاب آب.تشخیص ترکیدگی لوله.نشت یابی. - istgah.com - آب ...

دستگاه نشت یاب آکوستیک آب (ژئوفن) کم هزینه ترین و سریعترین روش نشت یابی سیتم کاملا ...

پی وی سی | خط تولید پروفیل یو پی وی سی- اکسترودر تک و ...

در صورت نیاز به تمیزکردن اشیا با اسید یا دیگر حلال‌ها، اسید و اشیاء در بشر گذاشته شده ...

اندازه گیری اسیدیته - سایت بهداشت محیط ایران

مواد و محلولهای مورد نیاز: الف- شناساگرها. 1. الف- متیل اورانژ: 5/0گرم متیل اورانژ را در ...

معرفی و مقایسه لوله هاي مورد استفاده در سیستم هاي آبرسانی

... در سیستم هاي آبرسانی. ... در مورد انواع لوله ها. مشاوره فنی و خرید لوله های پلی اتیلنی ...

استاندارد های لوله ... - sabalulehzanjan.com

پلاستیک ها - لوله ها و ... کابرد های آبرسانی ... لوله های پلی اتیلنی مورد ...

استاندارد لوله پلی اتیلن - استاندارد 14427

... افزودنی ها را ... لوله های پلی اتیلنی مورد ... مورد استفاده در آبرسانی برای ...

تولید انواع لوله های پلی اتیلنی آبرسانی وفاضلابی - آب و فاضلاب

... و لوله های پلی اتیلنی ... های پلی اتیلنی آبرسانی ... ها در سبد ...

طرح کسب و کار تولید لوله PVC ، کیسه نایلونی و شیلنگ آب

مقدمه ای بر پلاستیک ها ... و آبرسانی مورد استفاده ... لوله های پلی اتیلنی در ...

شرکت صنایع پلاستیک پارس

... کننده لوله های پلی اتیلن در استان ... لوله های آبرسانی ... لوله های پوششی کابل ها ...

پلی‌اتیلن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... پلاستیکی مورد استفاده در ... در تولید لولههای ... پلی اتیلن‌ها در اصل ...

پلی اتیلن چیست؟ (Polyethylene - PE) - صنایع پلاستیک و پلیمر

... پلاستیکی مورد استفاده در ... های پلی اتیلنی. ... انواع لولهها، قطعات ...

پلی اتیلن چیست؟ - campkrupp.net

لوله ها و منهول های پلی ... در دستگاه‌های مورد استفاده بود ... استفاده در لوله ...

لوله پلی اتیلن آب آبرسانی

... های آبرسانی لولههای پلی ... زیاد مورد استفاده ... پلاستیک; لوله پلی ...

دانلود پاورپوینت ابوجعفر محمد بن موسای خوارزمی

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله آماده ؛ پرخاشگری

پایان نامه ترس و اضطراب

تفاوت بین مردان و زنان

پاورپوینت اسکیزوفرنی

پاورپوینت استرس در محیط کار

پاورپوینت اصول سرپرستی

پاورپوینت روانشناسی عشق

پاورپوینت مباني فلسفي رفتار سازماني

پاورپوینت مهارت نه گفتن

پاورپوینت مدیریت ذهن

پاورپوینت اعتماد به نفس و راه‌هاي تقويت آن

تحقیق:تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

اصول و چهارچوب مدیریت زیست محیطی و بهداشتی درطرح های آبیاری و زهکشی

جمع آوری زباله وروش های دفن بهداشتی پسماندها

مواد رادیو اکتیو ونحو ه ی پردازش و دفع آنها

مقاله غده هاي درون ريز