دانلود رایگان

پروژه مقایسه و بررسی اقتصادی و فنی خطوط و کابل های AC و doc .DC - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه مقایسه و بررسی اقتصادی و فنی خطوط و کابل های AC و doc .DC پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه مقایسه و بررسی اقتصادی و فنی خطوط و کابل های AC و doc .DC


نوع فایل: word
قابل ویرایش 92 صفحه

چکیده:
با توجه به رشد روز افزون مصرف انرژی الکتریکی ، روش های تولید و انتقال آن ،که بعنوان نمونه سیستم های قدرت HVAC می باشد بصورت گسترده توسعه یافته است و بنا به ضرورت افزایش قابلیت اطمینان و تامین شرایط فنی و اقتصادی هر چه مطلوب تر و بالا بردن کیفیت و توان تولیدی ،این سیستم ها را ، به شبکه های به هم پیوسته تبدیل کرده است از طرفی توسعه مصرف و بروز مشکلات فنی در سیستم های HVAC از قبیل پایداری ،افزایش تلفات، افزایش سطح ایزولاسیون و سطح اتصال کوتاه و همچنین بروز مشکلات اقتصادی از قبیل افزایش مصرف مس،افزایش هزینه ساخت و طراحی دکل هاو افزایش وسایل عایقی مانند مقره ها،باعث شده که علاوه بر شبکه های HVAC ، انتقال انرژی بوسیله شبکه های HVDC نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرند.

مقدمه:
رشد سريع در مصرف انرژي الكتريكي لزوم انتقال اين انرژي را در ظرفيتهاي بالا از مركز توليد به مصرف ضروري ساخته است اما در سالهاي اخير مسائل اقتصادي در توليد و انتقال انرژي با قيمت ارزان از يك طرف و مسائل زيست محيطي نظير آلودگي بيش از حد در شهرهاي بزرگ از طرف ديگر باعث شده است كه نيروگاهها اكثراً در فواصل دور از مصرف عمده كه شهرها هستند باشند و در محل منبع سوخت ارزان مانند رودخانه ها مناطق نفت خيز و... تأسيس گردند و براي رساندن اين انرژي توليد شده از منابع به مناطق مصرف خطوط انتقال انرژي ايجاد گرديدند اين خطوط انتقال داراي تلفات
مي باشند و براي كم كردن تلفات و ارزانتر بودن هزينه خطوط در انتقال انرژي با ظرفيت بالا به صورت ولتاژهاي زياد و جريان پايين استفاده مي گردند.
اكثر پيشگامان صنعت برق در ابتدا متمايل به كاربرد شبكه هاي DC بودند و اديسون در سخنانش گفت بود جريان AC از نظر ايمني خطرناك است با توجه به اين مسائل و مسائل فني و اقتصادي خطوط انتقال HVAC در انتقال مقادير زياد انرژي به فواصل دور ايجاد خطوط انتقال HVDC را ضروري ساخته است. علاوه بر اين گسترش روزافزون سيستم هاي قدرت و ضرورت اتصال سيستم هاي بزرگتر به روند توسعه انتقال انرژي به روش جريان مستقيم سرعت بخشيده است چون سيستم هاي انتقال HVDC برخي مسائل و مشكلات سيستمهاي انتقال HVAC مانند سنكرونيزآسيون - پايداري و... را ندارند.
در اين فصل بطور مختصر با خطوط انتقال AC و DC آشنا مي شويم.

فهرست مطالب:
فصل اول: آشنايي با خطوط انتقال AC و DC
1-1-مقدمه
1-2-مدارهاي سه فاز
1-3-قدرت در مدارهاي سه فاز
تعريف خط انتقال سه فاز دو مداره
1-5-سيستم شش فازه
1-6-ولتاژهاي مختلف در آرايش شش فازه
1-7-قابليت انتقال: (6 فاز با 3 فاز دو مداره)
1-8-انتقال به صورت جريان مستقيم فشار قوي
1-9-طبقه بندي خطوط HVDC
فصل دوم: هاديها در خطوط انتقال AC و DC
2-1- مقدمه
2-2- جنس هاديهاي خطوط انتقال
2-3- انواع هاديهاي خطوط انتقال نيرو
2-3-1- هادي تمام آلومينيومي (AAC)
2-3-2-هادي آلياژ آلومينيوم، آلملك - آلدري
2-3-3- هادي آلومينيومي با مغزي فولادي (ACSR)
2-3-4- هادي آلومينيومي با مغزي آلياژي (ACAR)
2-3-5- هاديهاي با تلفات كم (SLAC)
2-3-6- هادي GTACSR
2-3-7- هادي فولادي با روكش مس (Copper Clad Steel)
2-3-8- هادي فولادي با روكش آلومينيوم (Aluminium Clad Steel)1
2-4- هاديهاي مورد استفاده در سيستم HVDC
فصل سوم: مقره ها در خطوط انتقال AC و DC
3-1- مقدمه
3-2- جنس مقره ها
3-2-1-مقره هاي چيني
3-2-2- مقره هاي شيشه اي
3-2-3- مقره هاي پلاستيكي (Composite Insulators)
3-3- طراحي شكل مقره ها
3-4- انواع مختلف مقره ها
3-4-1- مقره چرخي (Spool Insulator)
3-4-2- مقره سوزني (Pin Type Insulator)
3-4-3- مقره بشقابي (Disk Insulator)28
3-4-3-1- مقره بشقابي استاندارد
3-4-3-2- مقره بشقابي ضد مه (Anti Fog Insulator)
3-4-3-3- مقره هاي آئر و ديناميك (Open Profile)
3-4-3-4-مقره زنگوله اي شكل (Bell Type Insulator)
3-4-4-مقره هاي يكپارچه (Long rod Insulator)
3-4-5- مقره هاي بوشينگ (Bushing Insulator)
3-4-6- مقره اتكائي (Post Insulator)32
3-4-7- مقره هاي سركابل (Sealing end Insulator)
3-4-8- مقره هاي پلاستيكي (Composite Insulator)
3-4-9- مقره هاي متفرقه
3-5- مقره ها در خطوط DC
فصل چهارم: برج ها در خطوط انتقال AC و DC
4-1-مقدمه
4-2- انواع برجها
4-2-1- برج وسط خط(Tangent)
4-2-2-برج زاويه (Angle)39
4-2-3-برج انتهايي (Terminal)
پارامترهاي اساسي در طرح برجها
4-3-1- حداقل و حداكثر فاصله بين فازها
4-3-2- شكل زنجيره مقره
4-3-3- انواع برجهائي كه معمولاً در خطوط انتقال بكار مي روند
4-3-3-1- برج Waist type (كله گربه اي)
4-3-3-2- برج Vertical
4-3-3-3-برج نوع Delta
زاويه حفاظت روي برج (Shieding Angle) و فاصله هوائي بين سيم محافظ و هادي
در وسط اسپن (Mid span clearance)
فاصله عمودي لازم براي حفاظت در برابر پديده گالوپينگ
دياگرام فاصله هوائي لازم از برج براي تجهيزات تحت بار در شرايط عادي و غير عادي خط
4-7-توصيه هاي كلي
4-11-برج ها در خطوط DC
امکان تبدیل برجهای موجود AC به DC
فصل پنجم: مقايسه و بررسي كلي خطوط انتقال AC و DC
5-1-مقدمه
5-2-مقايسه نسبي خطوط انتقال DC و AC
5-2-1- مسائل فني
5-2-2- قابليت اطمينان
5-2-3- مسائل اقتصادي
5-3- مزاياي اقتصادي خطوط انتقال HVDC نسبت به HVAC
5-3-1- انتقال مسافت طولاني
5-3-2- انتقال به وسيله كابل
5-4- مقايسه وزن مس در خطوط قدرت AC و DC
5-4-1- شبكه با خط هوائي
5-4-2-شبكه كابلي
5-5-مقايسه نسبي خطوط HVDC و HVAC از نظر ولتاژ عايقي و توان انتقالي
5-6- قدرت راكتيو و تنظيم ولتاژ در خطوط AC و DC
5-7-روش دوم: مقايسه توان اكتيو خطوط AC و DC
5-8- تلفات و سطح ايزولاسيون در خطوط AC و DC
5-8-1- تلفات در خطوط AC و DC
5-8-2- مقايسه سطح ايزولاسيون در خطوط انتقال AC و DC به روش دوم:
5-9- بررسي اقتصادي
5-10- كرونا در خطوط DC و AC
5-10-1-نويز كرونا83
مراجع

فهرست جداول:
(2-1) مقایسه خواص هادیهای آلومینیوم و مس
(2-2) مشخصات الکتریکی هادیهای سخت آلومینیومی با فولاد مسلح(ACSR )

فهرست اشکال:
شکل (1-1) شکل دیاگرام برداری جریان های یک بار متقارن سه فاز
شکل (1-2) دیاگرام برداری یک سیستم شش فاز متعادل
شکل (1-3) خط ارتباطی تک قطبی HVDC
شکل (1-4) خط ارتباطی دو قطبی HVDC
شکل (1-5) خط ارتباطی هم قطبی HVDC
شکل (2-1) مقطع یک نمونه هادی SLAC
شکل(2-2) مقطع چند نمونه هادی مورد استفاده در خطوط هوایی انتقال انرژی
شکل(2-3) برش هادی تقویت شده دارای 7 رشته فولادی،24رشته آلومینیومی
شکل (2-4) کابل روغنی لوله ای
شکل (2-5) کابل گازی
شکل (3-1) مقره های چرخی
شکل (3-2) مقره های سوزنی
شکل (3-3) مقره بشقابی استاندارد نوع کلاهکی
شکل (3-4) مقره های بشقابی استاندارد نوع شیار و زبانه ای
شكل( 3-5) مقره بشقابی ضد مه
شكل (3-6) مقره آئروديناميك
شكل (3-7) مقره زنگوله اي شكل
شکل (3-8) مفره يكپارچه
شکل (3-9) مقره بوشينگ
شكل (3-10) مقره اتكائي
شكل (3-11) مقره هاي پلاستيكي
شکل (3-12) نوعی از مقره استفاده شده در خطوط DC که برای جلوگیری از عدم خوردگی پین ،یک لایه نازک از روی به صورت آستر روی بدنه پین کشیده شده
شکل (4-1) تعیین حداقل و حداکثر فاصله بین فازها
شکل (4-2) زنجیره آویز نوع I و V
شکل(4-3) تعیین قرار گرفتن افقی فازها روی بازوهای برج
شکل(4-4) نمونه هایی از برج کله گربه ای
شكل (4-5) برج Vertical
شكل (4-6) برج نوع Delta
شكل (4-7) زاویه حفاظت هادیها توسط سیم محافظ
شكل( 4-8) تعیین دیاگرام فاصله هوایی لازم از برج
شكل(4-9) تعدادي ديگر از برجهاي خطوط انتقال نيرو:
شکل (4-10) انواع برج های DC ،مورد استفاده در پروژه های HVDC
شكل(5-1) ظرفيت انتقال توان در AC و DC
شكل (5-2) ولتاژ در طول خط AC
شکل (5-3) هرینه سرمایه گذاری نسبت به مسافت
شكل (5-4 ) مقايسه برجها براي: (a يك خط KVAC800 و (b يك خط KVDC500±
شكل (5-5) مقايسه هزينه بين انتقال HVAC و HVDC
شکل (5-6) شبکه جریان مستقیم سه سیمه
شكل (5-7) شبكه جريان متناوب تكفاز
شکل (5-8) شبکه جریان متناوب سه فاز
شکل (5-9) توزیع یکسان دامنه ولتاژ روی خط انتقال شکل (5-12)
شکل (5-10) جاری شدن قدرت راکتیوQ روی خط انتقال شکل (5-11)
شکل (5-11 ) جبران سازی سری و شنت برای خط تک مداره با طول و ولتاژ و
فرکانس برای قدرت
شكل (5-12) تغييرات قدرت راكتيو تزريقی كل به خطوط EHV طولاني دربار كامل بعنوان يك تابع از طول خط
شکل (5-13) تلفات انتقال هوایی:مقایسه AC-DC برای قدرت انتقالی MW 77
شکل (5-14) منحنی نسبت سطوح ایزولاسیون نسبت به تلفات برای دو سیستم AC و DC با قدرتانتقالی برابر

منابع ومأخذ:
اغتشاش ناشي از نويز در خط با پلاريتة مثبت، بيشتر از پلاريتة منفي است.
نويز كرونا در هواي ابري و خوب، افزايش مي يابد و در شرايط نمناك بطور قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد و اين درست برعكس حالت AC است.
نويز كروناي DC ، كمتر از حالت AC با ولتاژ پيك فاز به زمين مشابه مي باشد.
در هواي خوب و ابري، تغيير سطح نويز در ماكزيمم گراديان ولتاژ بر روي سطح هادي، در حالت DC كمتر است.

مراجع:
[1]محمد حسن بشيري و علي جباري: " بررسي خطوط انتقال HVDC در سيستم هاي قدرت" ، پايان نامه دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول ، دانشكده مهندسي
[2]مهرداد طهماسبي زاده: "بررسي روشهاي انتقال انرژي الكتريكي"، پايان نامه دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول ، دانشكده مهندسي
[3]مهندس لساني، " انتقال و توزيع انرژي الكتريكي"، 1361
[4]دكتر محسن پوررفيع عرباني و مهندس پرويز اسلام زاده، " ديدگاههاي مهندسي در طراحي خطوط انتقال انرژي" ، دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران)، 1377
[5]دكتر حسين سيفي و دكتر علي خاكي صديق ، "پايداري و كنترل سيستم هاي قدرت جلد اول" ، دانشگاه ترتبيت مدرس، 1376
[6]مهندس محمدرضا موسوی و مهندس امیر قلعه نوی "مبانی بررسی سیستم های قدرت(1)"،انتشارات خراسان ،1385


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


کاردانی


کارشناسی


داک


کلاسی


ارائه


پروژه


مقایسه


و


بررسی


اقتصادی


و


فنی


خطوط


و


کابل


های


AC


و


DCdoc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات كنكور ژنتيك

داروشناسی

دانلود قالب htmlگروه طراحی سی سی طرح

سازگاری و ناسازگاری غذا ها با هم

راهنما و ترجمه کتاب زبان تخصصی برنامه ریزی درسی - نیره سینایی

تحقیق در مورد تجلی قرآن و حدیث شعر در مثنوی مولانا

چهار مقاله بیس با موضوع بازاریابی عصبی (2016-2017)

دانلود تحقیق سحر و جادو

تصویر خوشنویسی استاد امیرخانی 21

دانلود پاورپوینت روش تحقیق و مقاله نویسی

تحقیق واژه نامه آکسفورد

تحقیق ISI چیست؟

تحقیق پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی (پارسا)

تحقیق پيكار جهانی سواد آموزی - ريشه كن كردن بيسوادی

تحقیق روش های استناد به آثار در گزارش ها و مقالات