دانلود رایگان

دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع، ساختار سازمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع، ساختار سازمانی گزارش کارآموزی مهندسی صنایع ساختار سازمانی (تجزيه ، تحليل و طراحی ساختار سازمانی)
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحه: 63


فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول (ادبيات موضوع) : تجزيه و تحليل و طراحی ساختار سازمانی
مفاهيم و اصطلاحات سازمان
روابط سازمانی
ترکيب سازمانی (نمودار سازمانی)
سطوح سازمانی
واحدهای صف وستاد
تفويض اختيار
تشکيلات سازمانی
وظيفه (شغل)
مسئوليت
اختيار
مقام
واحد تشکيلات و روش ها
وظايف واحد تشکيلات وروش ها
هدفهای واحد تشکيلات و روش ها
ساختار سازمانی
اجزای اصلی ساختار سازمانی
نمودار سازمانی
تعريف
ارکان اصلی نمودار
نکات مهم در تهيه نمودار سازمانی
راهنمای سازمان و مواردی که نمودار سازمانی نمايش می دهد
سازمان هايي که مي توان برای آنها طراحی ساختار نمود
نشانه های ضعف ساختار سازمانی
مراحل سازماندهی رسمی (ديدگاه انديشمندان کلاسيک)
1-تقسيم بندی کل سازمان به چند جزء اصلی(تقسيم بندی افقی)
2-برقراری روابط بر اساس اختيارات (تقسيم بندی عمودی)
3-مرتبت ساختن سلسله مراتب افقی
4-تعيين پست سازمانی کارکنان (تهيه شرح شغل و شرايط احراز شغل)
تعريف كار
تعريف وظيفه
تعريف شغل
تعريف و مفهوم تجزيه و تحليل شغل
نتايج تجزيه و تحليل مشاغل
كاربردهاي تجزيه و تحليل شغل
مراحل تجزيه وتحليل شغل
روشهاي جمع آوري اطلاعات
روش مشاهده
روش مصاحبه
روش پرسشنامه
روش تلفيقي
روش نشست متخصصان
روش استفاده ازسوابق گذشته
تعريف طراحي شغل
عوامل موثر بر طراحي شغل
هويت وظايف
تهيه و تدوين شرح شغل
تعريف شرح شغل
تعيين شرايط احراز شغل
عوامل تشكيل دهنده ي شرايط احراز شغل
مزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل
ارزيابي و طبقه بندي مشاغل
تعريف طبقه بندي مشاغل
فوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل
  1. روشهاي ارزيابي و طبقه بندي مشاغل
روش درجه بندي
روش امتيازي
روش طبقه بندي
روش مقايسه عوامل
روش شخص و شغل
فصل دوم (معرفي مكان كار آموزي) : شرکت شهاب خودرو (سهامي عام)
تاريخچــه
موضوع شرکت طبق مفاد اساسنامـه
انواع توليدات, محصولات و ظرفيت اسمـي کارخـانـه
ارکـان اصلـي شرکت
روزنامه کثيرالانتشـار شرکت
منابع و امکانات در اختيار شرکت
نقشه و کروکي جانمايـي ( Layout)
تعداد کل پرسنل شرکت در پايان سال 1386
وضعيت سيستمهای اطلاعاتی و مديريتی مورد استفاده شرکت
برنامه های آتی جهت استقرار سيستمهای نوين مديريت
خلاصه برنامه استراتژيک ، چشم انداز ، ماموريت و ارزشهای سازمانی شرکت
آرمان : (vision)
بيانيه چشم انداز : (vision statement)
بيانيه ماموريت : ( mission statement)
شعار: (Motto)
ارزشهای محوری سازمانی : ( Value & Belives)
اهداف بلند مدت کيفی ( سطح سازمان) طی برنامه 5 ساله راهبردی
اهداف بلند مدت کمی ( سطح سازمان ) طی برنامه 5 ساله راهبردی
بررسی عوامل محيطی بر اساس مدلPEST
فرآيندهای پشتيبانی بر اساس زنجيره ارزش پورتر: ( porter chain value )
تجزيه و تحليل رقابت CPM
راهبردهای کلان ( اصلی ) شرکت شهاب خودرو
اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعيت توليد
ارتقاء کيفيت
فعاليتهای شرکت درطول سال 1386 در جهت استقرار نظام کيفيت
ساير اقدامات جهت بهبود کيفيت و کميت محصولات
تعميرات و نگهداری
فعاليتهاي ايمنـي و بهداشت صنعتـي
فعاليتهاي مهندسي
اطلاعات نيروي انسانـي
سياست ها و برنامه هاي شرکت در زمينه نيروي انساني
ترکيب نيروي انساني بر حسب نوع استخـدام
فصل سوم : شناخت وضعيت سيستم موجود
معرفی واحد مربوطه (واحد سيستم ها و روشها)
فعاليتهای بخش تشکيلات و روشـها
فعاليتهای انجام شده در شرکت
معرفي فازهاي پروژه سازماندهي واحد تزئينات
فاز اول پروژه( تعريف مشاغل واحد تزئينات)
  1. مطالعه اوليه
  2. تشکيل جلسه با مسئولين واحد تزئينات
  3. طرح موضوع با مديريت سازمان
  4. اخذ مجوز ايجاد تغييرات جديد
  5. طراحي فرم شناخت مشاغل
  6. تشکيل جلسه با مديريت واحد اداري و منابع انساني
  7. مطالعه و بررسي فرمهاي تکميل شده شناخت اوليه شغل کارگران
  8. تدوين شرح وظايف شغلها

فاز دوم پروژه( طراحي ساختار سازماني)
مراحل طراحي ساختار تفصيلي هر قسمت
چارتهای سازمانی
استاندارد مشاغل واحد تزئينات
شرح وظايف
دستور العمل ها
DFDها
فصل چهارم : تجزيه و تحليل سيستم مطرح شده
مبنای سازماندهی
1- سازماندهی بر مبنای نوع وظيفه
ويژگيهای اين نوع ساختار
الف-ويژگيهای محتوايي
ب- چگونگی فعاليت سيستمهای درون سازمانی
ج-نقاط قوت اين نوع ساختار
د- نقاط ضعف
2- سازمان بر مبنای نوع محصول
ويژگيهای اين نوع ساختار
3- سازمان بر مبنای منطقه عمليات( جغرافيايي)
ويژگيهای اين نوع ساختار
4-سازمان بر مبنای مشتری و مخاطب
ويژگيهای اين نوع ساختار
5- سازمان بر مبنای ساخت ويژه کار موقت( ادهوکراسی)
ويژگيهای اين نوع ساختار
6-سازمان بر مبنای ساخت ماتريسی
انواع ساختار ماتريسی (1- نوع موقت ، 2- نوع دائمي)
ويژگيهای اين نوع ساختار
7- سازمان با ساخت های جديد
مهمترين ساخت های جديد سازمان ها
ويژگيهای مشترک سازمانهای جديد
مدير پروژه در سازمانهای امروزی
ويژگيهای اصلی يک پروژه
8- ساختار سازمانی پروژه ای
مديريت پروژه
شرايط بکارگيری ساختار پروژه ای
محيط پروژه
مديريت زمان پروژه
نوع ساختار سازمانی در شرکت شهاب خودرو
ويژگيهای ساختار وظيفه ای شرکت
ويژگيهای ساختار وظيفه ای شرکت
الف-ويژگيهای محتوايي
ب- چگونگی فعاليت سيستمهای در شهاب خودرو
ج-نقاط قوت ساختار وظيفه ای شهاب خودرو
د- نقاط ضعف ساختار شهاب خودرو
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري
نکته مهم
مزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل در واحد تزئينات
فوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل در واحد تزئينات
طرحهاي پيشنهادي جهت بهبود کيفيت نيروي انساني
فصل ششم : منابع و ماخذ
منابع و مآخذها


گزارش کارآموزی


کارآموزی


پایان نامه


مقاله


جزوه


نمونه سوالات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی - karamozi.rozblog.com

گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار. گزارش کارآموزی مربوط به رشته حسابداری ...

دانلود پایان نامه مهندسی صنایع - برنامه ريزي …

دانلود پایان نامه مهندسی صنایع – برنامه ريزي احتياجات مواد (mrp) فرستنده : حجم فایل : 545 ...

دانلود پاورپوینت پروژه پایان نامه کاراموزی

دانلود پاورپوینت پروژه پایان نامه کاراموزی دانلود پایان نامه و پروژه های کارشناسی و ...

گزارش کارآموزی : کار عملی در مدرسه ابتدایی

گزارش کارآموزی : کار عملی در مدرسه ابتدایی فرمت : word تعداد صفحه : 30 قیمت : مبلغ ۵ هزار ...

رشته مهندسی صنایع - پروژه دات کام

سیستم مکانیزه کنترل و نظارت عنوان پایان نامه : سیستم مکانیزه کنترل و نظارت بر لیست های ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

0 :انتخاب موضوع تهیه پروپوزال انجام پایان نامه مقاله دانلود پرسشنامه آ.مهندس هاشمی ...

دانلود تحقیق و پروژه های آماده دانشجویی

گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی. دانلود مقاله نام کارآموزی ::بانک اطلاعاتی حجم فایل ::۸۷ ...

شهریها | دانلود عکس فیلم آهنگ اخبار بازیگران مدل …

گزارش کاراموزي کارگاه غير آهني 2 . 1 . کاملترین فایل گزارش کاراموزی کارگاه غیر آهنی 2 ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

دانلود پایان نامه …

دانلودپروژه و پایان نامه مدیریت در گرایش های مدیریت دولتی صنعتی بازرگانی اجرایی مالی ...

شرح حال علمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی صنایع

"دکتر میرسامان پیشوایی" استادیار. عضو گروه مهندسی سیستم‌ و زنجیره تأمین. دانشکده ...

دانلود پروژه ها و پایان نامه های آماده دانشجویی

پمپ های هیدرولیکی. توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ ...

شهریها | دانلود عکس فیلم آهنگ اخبار بازیگران مدل …

گزارش کاراموزي کارگاه غير آهني 2 . 1 . کاملترین فایل گزارش کاراموزی کارگاه غیر آهنی 2 ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت|ترجمه …

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی مقالات لاتین isi جدید مدیریت 2017،2016 ...

مراحل استقرار استاندارد ISO 14000 و هدف از کاربرد …

مراحل استقرار استاندارد iso 14000. هدف از کاربرد iso١۴٠٠١ . iso١۴٠٠١ به عنوان یک عنصر موثر و ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر رضا …

• مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری (کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار)

دانشگاه علمي - كاربردي كوشا - اخبار

مدارک مورد نیاز دریافت دانشنامه; گواهی موقت کاردانی صادر شده; گواهی موقت کارشناسی ...

دانلود پایان نامه …

دانلودپروژه و پایان نامه مدیریت در گرایش های مدیریت دولتی صنعتی بازرگانی اجرایی مالی ...

مشاوره مدیریت | آموزش مدیریت | آموزش مجازی دوره صنایع

مشاوره مدیریت و آموزش مدیریت و دوره های مهندسی صنایع حضوری و مجازی. مشاوره دهنده ایزو ...

گزارش کارورزی در مدرسه - bargozideha.com

گزارش کارورزی جلسه 1 (امیر حسین خجسته) دانشجویان همگی شاد و خوشحال بودندو یک شور و ...

همایش های علمی و آموزشی : همایش ها ، کنفرانس ها و …

دومین کنفرانس بین المللی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران

آزمایشگاه متالوگرافی - razi-center.net

آزمایشگاه مواد معدنی,آزمایشگاه متالوگرافی,طراحی مهندسی و شبیه سازی,میکروسکپ ...

آزمایشگاه کانی شناسی-مواد معدنی(آزمایشگاه XRF/XRD)

آزمایشگاه مواد معدنی,آزمایشگاه متالوگرافی,طراحی مهندسی و شبیه سازی,میکروسکپ ...

معرفی رشته های دانشگاهی - کنکور

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه، گزارش سمینار انجام پایان نامه و پروپوزال و پروژه ...

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش …

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي,رابطه پرخاشگري و ...

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

طرح درس تدریس مفهوم ضرب

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ ایمنی برق ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1386

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1385

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

آلبوم " شاخه گل 1 " غلام حسین بنان

دانلود پروژه طراحي سايت اتحاديه مدارس به زبان ASP.NET‎

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک