دانلود رایگان

پروژه رشته برق با موضوع شبکه. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه رشته برق با موضوع شبکه. doc پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه رشته برق با موضوع شبکه. doc


نوع فایل: word
قابل ویرایش 70 صفحه

چکیده:
اين پروژه بر اساس تحقيق و طراحي يكي از برنامه هاي اصلي صنعت در چند ساله اخير در مورد خودروهاي برقي تهيه و تدوين شده است واين پروژه به بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهاي احتراق داخلي مي پردازد.
سالهاي ابتدايي ساخت خودروهاي برقي به سال 1900 ميلادي بر مي گردد كه در آن زمان از يك طرف به علت مشكلاتي كه موتورهاي الكتريكي دارا بودند و از طرف ديگر اكتشاف جديد نفت و توليد فراوان آن در پيشرفت چشمگير موتورهاي احتراق داخلي ساخت اين خودروها مورد توجه قرار نمي گرفت. ولي با به وجود آمدن جنگهاي جهاني و كشمكش هاي بر سرنفت باعث شد اين ماده ارزش بيشتري پيدا كند و توجه ها بيشتر به خودروهاي برقي جذب شود و اين بود كه از سال 1990 ميلادي توليد خودروهاي برقي به طور جدي تري مورد توجه قرار گرفت.
در خودروهاي برقي سيستم تأمين قدرت شامل يك موتور الكتريكي ، كنترلر ، باتريها و شارژر آن مي باشد مجموعه محرك برقي خودروي برقي وظيفه دارد جريان مستقيم توليد شده توسط باتري را به انرژي مكانيكي تبديل نمايد كه منظور از مجموعه محرك كليه قطعاتي است كه جريان مستقيم باتري ها را به نيروي كششي و گشتاور لازم براي حركت چرخها تبديل مي كنند از مهمترين ويژگيهاي خودروي برقي برد و قدرت حركت ( شتاب ، سرعت ، شيب روي ، و بارگيري و انعطاف پذيري) و مدت شارژ و قيمت بالاي باتريها در اغلب خودروهاي برقي موجود مجموعه محرك است.

مقدمه:
به علت پيشرفت روز افزون صنعت خودرو و توليد انبوه خودروهاي احتراق داخلي که مشکلات گوناگوني از قبيل آلودگي هوا بوجود مي آورد و نيز محدود بودن ذخاير سوخت فسيلي و گران بودن آن تحقيق و طراحي در مورد خودروهاي برقي به يکي از برنامه هاي اصلي صنعت خودرو مخصوصاً در کشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريکايي بدل شده است ايران نيز در چند ساله اخير تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده است شرکتهاي ايران خودرو، سايپا و کيش خودرو تحقيقات در اين زمينه را ادامه مي دهند اين تحقيقات به توليد نمونه هايي در شرکتهاي ايران خودرو و سايپا منجر شده که در نمايشگاههاي خودرو به معرض ديد عموم قرار گرفته است شرکت کيش خودرو نيز در حال ساخت خودرو برقي نمونه مي باشد.
اين پروژه به بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهاي احتراق داخلي مي پردازد.

فهرست مطالب:
بخش اول: نحوه تأمين انرژي و عملكرد خودروي برقي
مقدمه
فصل اول: خصوصيات خودرو برقي
تعريف خودرو برقي
تاريخچه توليد خودرو برقي
انواع موتورهاي الکتريکي و مقايسه آن
1-3-1 موتورهاي الکتريکي جريان مستقيم
1-3-2 موتورهاي الکتريکي جريان متناوب
باتري هاي قابل استفاده در خودروي برقي
سيستم هاي توليد و انتقال نيروبراي خودرو هاي الكتريكي توليد انبوه
1-5-1 خودرو برقي با موتورجريان مستقيم dc
1-5-2 خودروي برقي با موتورجريان متناوب ac
1-5-3 خودروهاي دو منظوره
مشکلات تحقيقاتي و نتيجه گيري
فصل دوم: سيستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نياز
2-1 تأثير وزن در خودروي برقي
2-1-1 تأثير وزن بر شتاب
2-1-2 تأثير وزن در شيب ها
2-1-3 تأثير وزن بر سرعت
2-1-4 تأثير وزن بر مسافت طي شده
2-1-5 توزيع وزن
2-2 نيروي مقاومت هوا
2-3رانندگي در جاده
2-3-1 توجه به تاير هاي خودرو
2-3-2 محاسبه نيروي مقاومت غلتشي يک خودرو
2-4 تجهيزات انتقال قدرت
2-4-1 سيستم هاي انتقال قدرت
2-4-2 تفاوت مشخصات موتور الکتريکي وموتور احتراقي
2-4-3 بررسي دنده ها
2-4-4 جعبه دنده اتوماتيک و دستي
2-4-5 سيستم هاي انتقال قدرت و سيال هاي سبك يا سنگين براي روان كاري
2-5 مشخصات خودروهاي برقي
2-5-1 توان و گشتاور
2-5-2 محاسبه گشتاور لازم خودرو
2-5-3 محاسبه گشتاور خروجي موتور
2-5-4 مقايسه منحني هاي گشتاور لازم وگشتاورخروجي موتور
فصل سوم: طراحي سيستم انتقال قدرت پيکان برقي تبديلي
3-1مشخصات کلي خودروي درون شهري پيكان برقي
3-1-1 شتابگيري مناسب
3-1-2 سرعت ميانگين پيشينه
3-1-3 تأثير شيب
3-1-4 برد
3-2 محاسبه توان مورد نياز خودرو
3-2-1 محاسبه نيروي شتابگيري
3-2-2 نيروي حرکت در شيب
3-2-3 نيروي مقاومت غلتشي
3-2-4 نيروي مقاومت هوا
3-2-5 نيروي مقاومت وزش باد
3-2-6 رسم منحني گشتاور و توان
3-3 طراحي قطعات مورد نياز سيستم انتقال قدرت
3-3-1 فلايول
3-3-2 بوش نگهدارنده فلايول
3-3-3 محاسبه فلنج پوسته
3-3-4 طراحي شاسي زير موتور
بخش دوم: نحوه تأمين انرژي و عملکرد خودروي خورشيدي
مقدمه
فصل اول: سلولهاي خورشيدي
توضيحات کلي
2-1 بازدهي سلول
3-1 انواع سلولهاي سيليکوني
4-1 فناوريهاي توليد
1-4-1 Screen printed
5-1 مکانيزم کارکرد سلولهاي خورشيدي
1-5-1 نحوه كاركردن سلولهاي خورشيدي(فتوولتاييكpv)
2-5-1 سيليكون در سلولهاي خورشيدي
3-5-1هنگامي كه نور به سلولهاي خورشيدي برخورد مي كند
فصل دوم: طراحي بدنه و شاسي
مقدمه
2-2 بارهاي وارده به شاسي
1-2-2 بارهاي استاتيكي
2-2-2 بارهاي ديناميكي(مربوط به سيستم تعليق)
3-2-2 نياز منديها
4-2-2 انواع شاسيها
5-2-2 فرم فضايي
6-2-2 مواد به كار رفته در شاسيها
7-2-2 مونوكوكهاي كامپوزيتي
8-2-2 جاي راننده
فصل سوم: ناحيه خورشيدي
مقدمه
2-3 بررسي عوامل گوناگون
1-2-3 خنك نگهداشتن ناحيه
2-2-3 چيدن سلولها
3-2-3 اتصال داخلي سلولها
4-2-3 پوششها
3-3 حفاظ سلولها
1-3-3 فناوريها
4-3 تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR
5-3 طراحي ناحيه سلولهاي خورشيدي و زير ساخت آن براي يک مدل کوچکتر
1-5-3 وضعيت الكتريكي ناحيه پانل خورشيدي
2-5-3 نكات استنتاجي
6-3 نتايج بدست آمده براي يک نمونه ناحيه خورشيدي
1-6-3 مشخصات ناحيه
فصل چهارم: تحليل آيروديناميکي
مقدمه
2-4 طراحي پيکره اصلي
1-2-4 قوانين مسابقه
3-4 نحوه طراحي با توجه به قوانين مسابقه
4-4 نحوه طراحي براي دراگ پايين
5-4 نحوه طراحي براي يک پايداري مناسب
6-4 نيازهاي اضافي توان خورشيدي
7-4 نحوه طراحي ناحيه خورشيدي
8-4 ساختن شکل اصلي به صورت تجربي
9-4 تحليل طراحي
10-4 خواندن نقشه ها براي CFD
11-4 نتايج CFD
12-4 طراحي دوباره براساس CFD
13-4 نتايج CFD از تحليل دوم
14-4 نتايج بدست آمده در مورد شکل و ترکيب بدنه
فصل پنجم: سيستم هاي مکانيکي
1-5 مقدمه1
2-5 سيستم رانش
1-2-5 بررسي عملكرد سيستم رانش
2-2-5 انواع مكانيزمها
3-2-5 انواع سيستمهاي انتقال قدرت
3-5 سيستم تعليق
1-3-5 معايب
2-3-5 مزايا
3-3-5 رفتارهاي دلخواه از تعليق
4-3-5 اجزا
5-3-5 انواع سيستم تعليق
4-5 ترمزها
1-4-5 انواع ترمزها
2-4-5 مشكلات
3-4-5 توضيح
5-5 چرخ ها و تايرها
1-5-5 انواع چرخها
2-5-5 تايرها
3-5-5 تأثير عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تايرها
فصل ششم: موتور
انواع موتور
1-1-6 القاييAC
2-1-6 مقاومت متغير
3-1-6 DC جارو بك شده
4-1-6 DC بدون جاروبك
5-1-6 موتورهاي چرخ
غزال ايراني
چكيده غير فارسي
منابع

منابع ومأخذ:
Rajasekare. k, History of Electric Vehicles in General Motors,IEEE Transactions on industry applications, Vol 30,No.4,August 1994
Brant.B,Build your own Electric Vehicle,TAB Books,UASA,1994
Rowland ,E.A, Schwarze K.W, System Design of the Electric Test Vehicle one (ETV-1),international congress & Exposition ,Detroit ,MI February 1980
طرح و بررسي ساخت خودروي برقي ، شرکت ايران خودرو
طراحي خودروي پيکان برقي ، دانشگاه علم و صنعت ايران
http://www.physics.ubc.ca/~solarcar/index.html
http://scg.levels.unisa.edu.au/solar_commuter/index.html
http://www.formulasun.org/education
http://tcfreenet.org/org/mres/carmanual
http://www.personal.umich.edu/~eliask/writing/Scarecrow.
http://www.umr.edu/~dougc/solar/sun.html
http://sclence.howstuffworks.com/solar-cell1.htm
http://www.umich.edu/~bhl/elecrec/s/solarcar/Howltworks
university of new Brunswick solar car project
crystalline Sillicon Solar Cells-Martin A.Green Wales
outhunlversity of New


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


کاردانی


کارشناسی


داک


کلاسی


ارائه


پروژه


رشته


برق


با


موضوع


شبکهdoc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه رشته برق با موضوع شبکه. doc - 30570

نوع فایل: word. قابل ویرایش 70 صفحه . چکیده: اين پروژه بر اساس تحقيق و طراحي يكي از برنامه ...

پروژه دات کام

مرجع دانلود رایگان تحقیق، مقاله و پروژه ... به شبکه محلی را ... رشته برق و الکترونیک با ...

کافینت دانشجو (اندیشه) پروژه رشته برق با عنوان …

در این پروژه رشته برق با عنوان مدار فرمان کولر. doc ... پروژه رشته برق با موضوع شبکه. doc ...

پروژه رشته برق قدرت با موضوع فیبر نوری. doc

در این پروژه رشته برق قدرت با موضوع فیبر نوری. doc ... پروژه رشته برق با موضوع شبکه. doc ...

پروژه رشته برق با موضوع شبکه های توزیع. doc

پروژه رشته برق با موضوع شبکه های توزیع. doc نوع فایل: word قابل ویرایش 55 صفحه مقدمه: انواع ...

دانلود تحقیق و مقاله الکترونیک ، برق ، مخابرات

... در رشته مخابرات و برق و ... و یا پروژه برق را ... و پروژه ها را با نام ...

مدیریت بازرگانی - پایان نامه رشته برق مخابرات

پایان نامه رشته برق مخابرات با موضوع آنتن و روشهای ... شبکه هاي کامپيوتري شبکه ... doc (ورد ...

دانلود پایان نامه شبکه های توزیع برق، پروژه رشته برق ...

... های توزیع برق، پروژه رشته برق ... موضوع : برق. ... راکتیودر شبکه های توزیع با توجه به ...

برق، الکترونیک و مخابرات :: دانلود پایان نامه، پروژه، …

۱۶۵ مطلب با موضوع «برق ... موضوع: شبکه عصبی ... دانلود گزارش کارآموزی برق رشته ...

پایان نامه - پایان نامه قدرت - برق قدرت کارشناسی و …

... تحقیق پروژه با فرمت word doc. ... و پروژه های رشته برق ... و پروژه ها با توجه به موضوع ...

پروژه پارامترهای شبکه های برق doc

پروژه با عنوان ... با موضوع تجدید ساختار ... برق doc شبکه برق فاصله تا ...

موضوع : برق قدرت الکترونیک مخابرات | پایان نامه ، پروژه ...

موضوع : برق قدرت ... پ مدلسازی و شبیه سازی ترافیک در شبکه موبایل با ... رشته مهندسي برق.

مهندسی برق قدرت|پایان نامه برق|پروژه برق

... پروژه برق ... با سلام وبلاگ مهندسی برق قدرت با هدف ... مهندسی برق قدرت و شبکه ...

بانک دانلود تحقيق و پروژه و پايان …

دانلود پایان نامه ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با موضوع ... پروژه; پروژه شبکه ... رشته های ...

بسته طلایی مقالات، پروژه ها و پایان نامه های رشته

... بیش از ۱۵۰۰ مقاله و تحقیق های آماده با فرمت ورد ( doc ) ... رشته برق ... پروژه های رشته ...

دانلود پروژه شبیه سازی شبکه های کامپیوتری

دانلود پروژه رشته کامپیوتر با ... بار در شبکه های برق با ... پروژه با موضوع ...

ليست پروژه هاي رشته مخابرات - الكتروفورس

انجام پایان نامه رشته برق ... مثلا پروژه هایی با موضوع ... شبکه رايانه ای با ...

پروژه ها - دانلود جزوه، پروژه و پایان نامه های رایگان

رشته ی برق (۱۹۷) پروژه ... طریق یک شبکه ارتباطی با هم ... توانید با اطمینان پروژه ها و ...

پایان نامه ارشد | انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و …

... پروپوزال در کلیه رشته ها، چاپ مقاله ... موضوع رایگان ... با چندین سال تجربه در ...

پایان نامه پروژه های رشته برق

پایان نامه پروژه های رشته برق ... با سلام. خدمت ... موضوع مطلب : ...

دانلود رایگان مقاله مفاهیم شبکه های کامپیوتری - …

رشته ی برق (۱۹۷) پروژه ... دانلود رایگان مجموعه 25 کتاب و مقاله با موضوع شبکه های ...

پروژه کارشناسی - power2.ir

فیلم آموزش matlab و سیمولینک مختص رشته برق; ... موضوع خاص خود بوده و با دو ... با شبکه.

مقاله درباره شبکه و امنیت آن doc

مقاله درباره شبکه و امنیت آن doc ... پروژه با موضوع بررسی ... پروژه مهندسی برق با موضوع ...

پایان نامه شبکه های کامپیوتری(مهندسی برق)

دانلود پایان نامه با موضوع شبکه ... توسط: رسول درمقاله و پروژه های رشته برق ... [doc] قالب ...

دانلود پروژه آماده برق

... .doc فرمت فایل ... رشته: برق- شبکه های ... , دانلود پروژه رشته برق با موضوع سیستم ارتینگ ...

مهندسی برق - مطالب ابر دانلود رایگان پروژه

... مهندسی برق امروز پروژه پایان نامه کارشناسی در رابطه با "تلفات در شبکه ... رشته برق ...

دانلود پروژه رشته برق با موضوع کاربد و توسعه PLC

... پروژه رشته برق با موضوع کاربد و توسعه plc,مرکز دانلود برترین پروژه ها و مقالات برق ...

بازاریابی شبکه ای doc مقاله

بازاریابی شبکه ای doc ... مجموعه پروژه و مقالات با موضوع ... پروژه مهندسی برق با موضوع ...

پروژه رشته برق با موضوع شبكه توزيع و انتقال برق

... پروژه رشته برق با موضوع شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف در فرمت رود و قابل ... شبکه ...

پروژه های شبیه سازی بر ق قدرت

پروژه های شبیه سازی ... دکترای برق قدرت با جزئیات زیر آماده ... ادوات فکت در شبکه ...

دانلود تحقیق بیان ارزش ها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

پاورپوینت انسان های اولیه

پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری (1) تألیف دکتر رضا شباهنگ

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

پنی سیلین ppt

پاورپونتی در مورد علم ژنتیک

پاورپوینت پیرایش و پردازشRNA

آشنایی با علم ژنتیک

دانلود مقاله مهندسي ژنتيك و عوامل عفوني نوپديد

دانلود مقاله نقش وراثت در بروز عارضه واريس وريدهاي پا

پوستر جامع تریاژ به روش ESI (پوستر تریاژ)

مجموعه پوسترهای ایمنی بیمار (داروهای پرخطر،8 اصل تجویز دارو،9 راه حل ایمنی بیمار)

دانلود پاورپوینت زخم بستر درمان و مراقبتهای پرستاری آن- 39 اسلاید

کـاهش وزن طبیعی مختص کسانی که نیاز به کاهش وزن دارند.پودر کاملا گیاهی و دست ساز DF پودر لاغری DF

طب سوزنی

نسخه گیاهی برای برطرف کردن ترشحات سفید زنانه

فرمول HB - راه حل ها،فرمول های تغذیـه و حرکات ورزشی حجیم کردن،گرد کردن . سفت کردن سینه ی بانوان

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

دانلود برنامه روایات امامان(ع)درباره خوراکی ها برای اندروید

دانلود پاورپوینت در مورد زرشک در پزشکی

فرزند پسر میخواهید یا فرزند دختر؟ فرمول GBراهکارها و روش های پسر یا دختردار شدن

بانك اطلاعات خواص دارويي وخصوصيات اقليمي ونام علمي گياهان دارويي

مقاله طب گیاهی

مقاله زهر زنبور عسل , روشهاي جداسازي و مصارف دارويي آن

بانك اطلاعات خواص دارويي وخصوصيات اقليمي ونام علمي گياهان دارويي

کـاهش وزن طبیعی با داروی کاملا گیاهی و دست ساز(فرمول ساخت این دارو)

نسخه اعجاب انگیز درمان تمام سرطانها

پاورپوینت اصلاح گل نرگس