دانلود رایگان

تحقیق در مورد دانه روغنی کلزا و روش های کاشت آن - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق در مورد دانه روغنی کلزا و روش های کاشت آن

دانلود رایگان تحقیق در مورد دانه روغنی کلزا و روش های کاشت آن بسم الله الرحمن الرحیم فرمت فایل : Word (با قابلیت ویرایش ) تعداد صفحه :26 صفحه -

دانه های روغنی
میوة کلزا که خورجین نامیده می شود، از رشد و تکامل تخدان حاصل می شود. میوة مزبور به شکل باریک و کشیده بوده و با ظاهری تسبیح مانند توسط زایدة باریک و کوتاهی به محور گل آذین یافته است. این میوه در بخش انتهایی خود به اندام کوچک منقار مانندی ختم می گردد. خورجین کلزا به وسیلة دیوارة سپیدرنگی به نام پلاسنت به دو قسمت مساوی تقسیم دشه و در نتیجه بذور در دو سطح قدامی و تحتانی دیوارة مذکور به فواصل چند میلی متری از هم قرار می گیرند. درازای خورجین گیاه کلزا بین 2 تا 8 سانتی متر متغیر می باشد. این خورجین پس از رسیدگی کامل به صورت طولی شکاف برداشته و باز می شود. شایان ذکر است که برخی از ارقام این نبات در برابر باز شدن میوه مقاوم می باشند. صفت بسته بودن خورجین، صفتی مثبت به شمار آمده و از این رو باید در امر به نژادی توجه ویژه ای به آن مبذول گردد.
بذور کلزا به صورت مدور (به اصطلاح ساچمه ای شکل) هستند که در هنگام رسیدگی به رنگ تیره و سیاه در می آیند. در سالهای اخیر در نتیجة عملیات اصلاحی، ارقامی از کلزا تولید گردیده است که بذور آن پس از رسیدگی به رنگ زرد دیده می شوند. بذور زرد رنگ دارای روغن بیشتری نسبت به بذور قهوه ای تیره و یا بذور سیاه می باشند. وزن هزار دانه نسبت به نوع رقم، محل تولید، شرایط محیطی و جایگاه میوه در روی بوته و نیز مکان بذر در میوه، متفاوت بوده و بین 3 تا 7 گرم متغیر خواهد بود. ضخامت بذور در حدود 2 تا 3 میلی متر می باشد. پوستة بذر شامل سلول های بشره ای و یاخته های نردبانی بوده که رنگدانه های آن در بافت نردبانی متمرکز هستند. بخش اعظم بذر را رویان تشکیل می إهد. درون بذر 2 عدد لپه تکامل یافته قرار دارد که در آن محور زیر لپه و محور بالای لپه قابل تشخیص است. پس از تلقیح و با آغاز رشد بذر، مقدار هیدرات های کربن به ویژه قندها حدود 80 درصد وزن خشک بذر را تشکیل خواهند داد. با تکامل بعدی بذر تا رسیدگی فیزیولوژیک، مقدار هیدرات های کربن کاهش یافته ولی در مقابل، مقدار پروتئین و روغن افزایش خواهد یافت. بذور رسیده کلزا دارای لیپیدها، پروتئین، هیدرات های کربن و مواد کانی می باشد. لیپیدها به صورت اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع بوده و پروتئین به شکل گلوبولین و آلبومین می باشد. همچنین هیدرات های کربن شامل قندها، نشاسته، لیگنین، سلولز و پکتین خواهد بود. اندازة بذر از لحاظ جوانه زنی عامل مهمی تلقی می شود، زیرا این ویژگی بر روی انرژی جوانه زنی تأثیر خواهد داشت. اندازة بذر، تعیین کنندة برگ های اولیه می باشد. یادآوری می شود که برگ های اولیه نخستین اندام های فتوسنتزکننده نبات هستند بنابراین بزرگی و سرعت رشد آنها در رشد اولیه گیاه ارزش والایی دارد. البته در شرایط خوب و دانه بندی مناسب بستر مزرعه، اندازة بذر عامل تعیین کننده ای برای رشد اولیه نخواهد بود.
روغن کلزا (کانولا) به روش فشاری استحصال شده و در فشار اول مرغوب ترین روغن خوراکی حاصل می شود. فشار دوم از فرآوردة فشار اول، به طور معمول با استفاده از حلال هایی نظیر: هپتان، هگزان، سیکلوهگزان، الکل اتیلیک، تری کلرواتیلن و اتردوپترولیوم صورت می پذیرد. محصول این روغن بیشتر در صنایع مصرف می شود.
کلزا با کلم ها، ترب ها و نیز خردل ها از یک تیره بوده و از این رو شباهت فراوانی بین آنها وجود دارد. همانندی بوتة کامل کلزا و شلغم روغنی (گیاه اخیر در پیدایش کلزا نقش اساسی داشته و به عنوان یک تولیدکننده روغن صنعتی در نقاط مختلف دنیا کشت می شود)، به یکدیگر بسیار زیاد می باشد. البته با تکیه به مشخصات گیاه شناسی، این دو گونه از همدیگر متمایز می شوند.
تعداد بذر در خورجین تحت کنترل ژنوتیپ بوده ولی می تواند توسط تراکم، تغذیه و محل خورجین در بوته تغییر نماید. میانگین تعداد بذر در خورجین 8 تا 25 عدد است و در شرایط مطلوب این تعداد به 35 تا 40 عدد نیز می رسد. اغلب، درازترین خورجین ها در گل آذین ساقه اصلی دیده می شوند. وزن هزار دانه گذشته از ژنوتیپ، همبستگی منفی ضعیفی با تعداد دانه در خورجین نشان داده و کمتر تحت تأثیر شرایط کاشت قرار می گیرد.

مراحل رشد و نمو کلزا
فنولوژی کلزا توسط محققین زیادی از جمله هارپر، برکن کمپ، لی چاپت، شات بررسی شده است ولی کامل ترین و دقیق ترین روند فنولوژیکی توسط سیلوستر- برادلی ارائه گردیده که بر مبنای درجه حرارت و طول روز استوار می باشد.

ارقام کلزا
نظر بر اینکه کلزا همانند غلات سردسیری دارای تپپ های پائیزه و بهاره بوده بنابراین با شرایط مختلف آب و هوایی و طیف وسیعی از خاک های سازگاری نشان داده و بالطبع دارای ارقام فراوانی خواهد بود. تعداد ارقام کلزا تا سال 1994 بالغ بر 700 عدد برآورد گردیده که حدود 425 رقم پائیزه و بقیه ارقام بهاره می باشند. این ارقام بیشتر اصلاح شدة کشورهای قارة آسیا، امریکا و ممالک استرالیا و کانادا هستند. کلیه ارقام به ارقام 2 صفر و در پاره ای موارد به ارقام 3 صفر کلزا معروف است.
ارقامی از کلزا که محتوی اسیداروسیک بیشتری هستند به ارقام هیر معروف می باشند که روغن این ارقام فقط در صنایع مصرف می شود. ارقام لیر دارای اسید اروسیک کمتری بوده و روغن آنها در تغذیه مورد استفاده قرار می گیرد. در مجموع ارقامی که در کشور ما زراعت می گردند بیشتر جزو ارقام دو صفره پائیزه هستند.

شرایط آب و هوایی
کلزا سازگاری مناسبی با شرایط آب و هوایی معتدل رطوبی دارد. به بیان دیگر شرایط آب و هوای معتدل رطوبی برای کلزا به مراتب مطلوب تر از آب و هوای گرم و شرایط آب و هوایی خیلی سرد و پربرف می باشد. زراعت کلزا در دو نیمکره شمالی و جنوبی محدود به مناطقی با شرایط آب و هوایی معتدل رطوبی بوده و در وضعیت مزبور بیش ترین عملکرد را تولید می نماید. عملیات اصلاحی و گزینش های مختلف، حدود کاشت آن را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داده است، به طوری که این گیاه امروزه به صورت تجاری در کانادا، اروپا، شوروی سابق، چین، ژاپن، هندوستان، ایالات متحده امریکا، امریکای جنوبی، استرالیا و افریقای جنوبی کشت و کار می شود. کلزا را می توان در ارتفاعات بسیاری از مناطق گرمسیر زراعت نمود.
در مناطقی با عرض جغرافیایی بالا (سردسیر، با طول روز بیشتر) نظیر کانادا و شمال امریکا از ارقام بهاره و در مناطق معتدل، بیشتر از ارقام پائیزه استفاده می شود. اگر کلزا در وضعیت مناسب روزت با ساقة کوتاه زمستان گذرانی کند، می تواند سرما را بدون پوشش برف تا 15 درجه زیر صفر و با پوشش برف تا 20 درجه زیر صفر به مدت کوتاهی تحمل کند. البته ارقام بهاره کلزا در برابر سرمای دیررس حساس تر هستند. از دیدگاه مقاومت به سرما، تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه ای بین ارقام و لاین های کلزا وجود دارد.


دانه روغنی


کلزا


گیاه کلزا


ارقام کلزا


ارقام بهاره


لاین های کلزا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کشاورزی ارگانیک با ترجمه جدید 93 مقاله ای در مورد کشاورزی ...

آویشن باغی : کاشت، داشت، برداشت

آویشن از طریق بذر، قلمه و تقسیم بوته تکثیر می شود. عدم یکنواختی پوشش مزرعه همواره به ...

راهنمای تهیه محلول غذایی برای کشت هیدروپونیک

آب برای اینکه در سیستم کشت بکار گرفته شود باید از یک صافی مناسب مثل لایه های ماسه عبور ...

حاصلخیز کردن خاک جهت کشت گندم - سبز نیوز

اطلاعات بسیار جامع و مفیدى بود ، بسیار ممنونم از این مقاله که در اختیار مردم گذاشته ...

زنبورستان - پاسخ سوالات

سوال : لطفا توضیح بدین که چگونه عسل کلزا را برداشت کنیم تا خللی در شهدآوری زنبورا و ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

مرجع صنایع غذایی ایران - بانک اطلاعات …

شركت صنعتی بهشهر در سال 1375 موفق به دریافت گواهینامه مدیریت كیفیت iso 9002 و در سال 1382 موفق ...

MOHSEN AZAD - مطالب پزشکی

اما اگر بگوييم ميوه‌هايي كه امروزه مي‌خوريم مواد مغذي خيلي كمي دارد و حتي انواع خارج ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

مرجع صنایع غذایی ایران - بانک اطلاعات …

شركت صنعتی بهشهر در سال 1375 موفق به دریافت گواهینامه مدیریت كیفیت iso 9002 و در سال 1382 موفق ...

MOHSEN AZAD - مطالب پزشکی

اما اگر بگوييم ميوه‌هايي كه امروزه مي‌خوريم مواد مغذي خيلي كمي دارد و حتي انواع خارج ...

دانههای روغنی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دانههای روغنی، به منظور استخراج روغن از دانه آن ... دانههای روغنی کلزا و ... در مورد ...

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد کتاب دانه ...

... دانلود تحقیق و مقاله در مورد کتاب دانه های روغنی و پروژه ... کتاب روش های تحقیق در ...

تحقیق و مقاله ای در موردگیاه کلزا

تحقیق و مقاله ای در مورد ... تحقیق و مقاله ای در مورد کاشت ،داشت و برداشت ... با روش های ...

پژوهشنامه گیاهان دانه روغنی ایران (IJOP)

... تولید و فرآوری دانه های روغنی و ... و الگوی کاشت بر ... پس از کلزا در ...

گیاه کلزا - yjc.ir

... گفت دانه روغنی کلزا در ... و اجراست وی کاشت کلزا در ... گیاه ان دارویی در دامنه های ...

دانلود تحقیق دانه روغنی گلرنگ

تحقیق در مورد دانه روغنی ... دانههای روغنی
میوه کلزا که ... طرح توجیهی کاشت و ...

آجیل و دانه های روغنی - article.tebyan.net

... در مورد شکلات آشنا ... ترین دانههای روغنی و فواید ... و خواص دیگر آن بهترین روش این ...

دانه های روغنی - تاریخچه کلزا

دانه های روغنی ... اعتقاد بر این است که زراعت کلزا و خردل در اروپا از ... روش تحقیق در ...

کلزا - بانک مقالات کشاورزی | گیاهپزشکی

تاریخچه: کلزا در زبانهای اروپایی با نامهای Rapeseed و Colza و Raps شهرت دارد. کلزای روغنی ...

کشاورزی تخصصی - کلزا

دانه روغنی کلزا از سال های ... روش های ساده امکان کاشت ... و میزان رطوبت دانه آن در ...

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

طرح لایه باز آگهی ترحیم

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گزیده ای از تاریخ بیهقی در 238 اسلاید

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

طرح درس تدریس مفهوم ضرب

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

آموزش کامل درس آمار مهندسی بصورت پاورپوینت

پروژه بررسی سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران از طریق داده کاوی

دانلود پروژه آمار مرگ و میر سالهای 80 تا 85