دانلود رایگان

مقاله فلسفة علامه طباطبائی (راههای بشر به سوی خدا) - دانلود رایگاندانلود رایگان دنلود مقاله فلسفة علامه طباطبائی (راههای بشر به سوی خدا), راه های بشر به سوی خدا, راههای بشر بسوی خدا, علامه طباطبائی, فلسفة علامه طباطبائی (را

دانلود رایگان مقاله فلسفة علامه طباطبائی (راههای بشر به سوی خدا) فرمت : WORD تعداد صفحه :67
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه (فلسفه چيست؟).......................... 1
زندگي نامه علامه طباطبائي..................... 8
(ولادت ، آثار و اعمال، وفات).................. 16
پرسش و پاسخ ها............................... 16
هدفمند بودن آفرينش جهان...................... 20
غرض خداوند سبحان از آفرينش جهان و انسان...... 21
خداي جهان و جهان............................. 23
جهان آفرينش آفريدگاري دارد .................. 27
راههاي بشر بسوي خدا ........................ 27
منابع........................................ 43
سخني با استاد................................ 44

فلسفه چيست؟فلسفه بطور كلي شايد به عنوان غامض ترين و انتزاعي ترين مسائل و موضوعات ، كه از امور زندگاني عادي و مألوف بسيار دور است، به نظر آمده باشد. ليكن هر چند بسياري از مردم آن را دور و خارج از علائق معمولي و وراي فهم مي پندارند، تقريباً همه ما آراء و افكاري فلسفي داريم، خواه نسبت به آنها آگاه باشيم يا نباشيم . عجب است كه اگر چه براي اغلب مردم مفهوم فلسفه مبهم است اين كلمه در گفتگوي ايشان فراوان به كار مي رود.
استعمالات عامه:
كلمة فلسفه مأخوذ از اصطلاحي يوناني است به معناي (دوستداري حكمت)؛ اما در استعمال جاري مردم به معناي مختلف به كار مي رود. گاهي منظور از فلسفه نوعي طرز تفكر درجهت فهاليت هاي معين است، مانند وقتي كه كسي مي گويد (من فلسفه شما را دربارة شغل و كار نمي پسندم) يا (من به اورأي مي دهم زيرا با فلسفه او راجع به حكومت موافقم) هم چنين، وقتي مي گوئيم اين مطلبي است (فلسفي) ، مقصود ما نظري است كلي و دور انديش دربارة پاره اي از مسائل ، و يا وقتي مي گوئيم به بعضي از پيش آمدها بايد با ديد فلسفي نگاه كرد، منظور ما اين است كه نبايد نسبت به حوادث آني زياده نگران و در بند وضع كنوني بود ، بلكه به جاي آن بايد كوشيد اين امور را از لحاظ كلي و با نظري وسيعتر ديد، چنانكه وقتي شخصي مأيوس است، مانند هنگامي كه بعد از حركت ترن به ايستگاه رسيده، به او گوشزد مي كنيم كه بايستي بيشتر (فيلسوفانه) بينديشد. گاهي نيز فلسفه به عنوان تعيين قدر واعتبار و شرح و تفسير آنچه در زندگي مهم يا پر معني است تلقي مي شود، چنانكه اين قول پاسكال را كه (تمام فضيلت ما در فكر ما است ، بكوشيم تا خوب فكر كنيم) مي توان فلسفه و ارزش يا بي آنچه در زندگي براي شخص مهم است در نظر گرفت.
تصورات عامه:
بطور كلي با اينكه كلمات ( فلسفه) و(فلسفي) در سخن عادي به معاني بسيار مختلف به كار مي رود، تمايل عامه بر اين است كه فلسفه به عنوان يك سلسله افكار فوق العاده پيچيده تلقي شود. ما غالباً تصور مي كنيم ك فيلسوف كسي است كه مي نشيند و به مسائلي كه داراي معني و اهميت اساسي در حيات انساني است مي انديشد و حال آنكه بقية مردم وقت يا نيروي خود رافقط صرف زيستن (زنده ماندن) مي كنند. علاوه بر چنين تصوري از فيلسوف و كار و كوشش او، تصوري ديگر از وي اينست كه فيلسوف شخصي است كه سرانجام مسئول طرح ديد كلي و تعيين ارزش هاي متعالي و آرماني (ايدئال ها) در جامعه و فرهنگ هاي معين است. مثلاً مي گويند متفكراني مانند كارل ماركس و فردريك انگلس كساني هستند كه ديدگاه حزب كمونيست را طرح كرده اند، در حالي كه ديگران ، هم چون تامس جفرسن و جان لاك و جان استوارت ميل نظرياتي را كه در جوامع دموكراتيك شايع و مستولي است توسعه داده و پرورانيده اند.
كارمهم فلسفي:
صرف نظر از اين تصورات گوناگون دربارة سهم و اثر فيلسوف، و علي رغم اينكه ممكن است فعاليت هاي او از علائق عاجل و مستقيم ما دور به نظر آيد، فيلسوف همواره به ملاحظة مسائل و مشكلاتي مي پردازد كه خواه به نحو مستقيم يا به طور غير مستقيم براي همة ما داراي اهميت است. فيلسوف با مطالعه انتقادي دقيق، مي كوشد تا آگاهي و عقايد ما را دربارة جهان به طور كلي، و عالم امور انساني، ارزش يابي كند، با اين پژوهش و تحقيق، فيلسوف سعي مي كند تصويري كلي و منظم و منطقي دربارة همة آنچه مي دانيم و مي انديشيم ، پيدا و طرح نمايد، درك و فهم اين نوع افكار كلي، طرح جامعي فراهم مي كند كه شخص معمولي مي تواند تصور خود را نسبت به آن بسنجد، ومعني واهميت آنها را دريابد. بواسطة چنين مطالعه و بررسي و تعيين قدروارزش، ممكن است بهتر بتوانيم تمايلات و آرمانها وايدئال هاي خود راتشخيص دهم، و به علاوه بهتر بفهميم كه چرا اينها را قبول و انتخاب مي كنيم، وآيا اصلاًبايستي آنها را انتخاب و اختيار كنيم يا نه.
از همان آغاز فلسفه دريونان باستان، يعني از 2500 سال پيش ، عقيدة راسخ متفكراني كه به اين نوع پژوهشها و تتبّعات سرگرم بودند، اين بود كه نظرياتي را كه دربارة خود قبول مي كنيم بايد مورد مداقه قرار دهيم تا ببنيم آيا عقلاً پذيرفتني است يا نه. همه ما عقايد و معلوماتي دربارة جهان و انسان حاصل كرده ايم؛ ليكن فقط معدودي از ما تأمًل و امعان نظر كرده ايم كه آيا اين عقايد و معلومات قابل اعتماد و معتبر است يا نه.
ما معمولاً مايليم كه بدون بحث و چون و چرا اكتشافات علمي و بعضي عقايد جاري و متداول و افكارو آراء گوناگون را كه مبتني بر تجارب شخصي خود ماست بپذيريم. اما فيلسوف اصرار دارد كه اين همه را در معرض مطالعه وبررسي انتقادي دقيق قرار دهد تا دريابد كه آيا اين نظريات و آراء و عقايد مبتني بردليل و مدرك كافي است يا نه، و آيا يك شخص منصف مي تواند با دليل و منطق آنها را موجه بداند و تصديق كند يا نه.


دنلود مقاله فلسفة علامه طباطبائی (راههای بشر به سوی خدا)


راه های بشر به سوی خدا


راههای بشر بسوی خدا


علامه طباطبائی


فلسفة علامه طباطبائی (را


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه مقاله فلسفة علامه طباطبائي (راههاي بشر به

دانلود پروژه مقاله فلسفة علامه طباطبائي (راههاي بشر به سوي خدا) ... علامه طباطبائی ...

مقاله درباره علامه حلی - جستجو - وسریا

مقاله درباره علامه حلی از بین کلیه ... فلسفة علامه طباطبائی«راههای بشر به سوی خدا»نه ...

مقاله کامل درباره سیر فلسفه در قرون وسطی 21 ص | …

... فلسفة علامه طباطبائی«راههای بشر به سوی خدا»نه آن ... مقاله فلسفه تکنولوژی ونظریه ...

پژوهش بررسی شناخت خداوند و فلسفه وجود خدا از دیدگاه علامه ...

... و فلسفه وجود خدا از دیدگاه علامه طباطبائی دانلود مقاله ... علامه طباطبائی ...

بررسی شناخت خداوند و فلسفه وجود خدا از دیدگاه علامه

راه های بشر به سوی خدا ... از دیدگاه علامه طباطبائی. ... از دیدگاه علامه ... خدا در فلسفه ...

پروژه فلسفه خلاقیت کن - جستجو - وسریا

... فلسفة علامه طباطبائی«راههای بشر به سوی خدا ... اصلی مقاله فلسفه ی . در word،به ...

دانلود پیشنهاد پروژه فاز صفر طرح بستر سازی …

مقاله درباره کشف قانون ... مقاله درباره فلسفة علامه طباطبائی «راههای بشر به سوی خدا ...

حقوق - فلسفه و منطق - کتابداری - گردشگری و …

مقاله فلسفه ... تحقیق فلسفة علامه طباطبائی، راههای بشر به سوی خدا: 181:

آفرینش انسان و مراحل حیات او از منظر علّامه طباطبائی

... نموده و بشر را به ذکر ... به تعبیر علّامه طباطبائی، مرگ ... خدا) ! به سوی خدای ...

خلاق؛ راهی به سوی خدا - مقاله درباره ی هر موضوعی

من مهدي هستم.علاقه زيادي به خواندن مقاله دارم به ... به بشر موهبتی ... علامه طباطبائی ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

حکم داوری حسب اقتضای تشکُل و فلسفه و جودی آن به محض صدور از اعتبار امر مختوم( res judicata ...

آیات قرآن که درباره امام زمان(عج) است، کدام هاست؟ | …

در این که به قدرت خدای قادر ایمان دارم شکی ندارم و خدا را از صمیم قلب میخوانم و میپرستم ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

بررسی حدیثی منسوب به امام حسین(ع) در مذمت …

پس در واقع علامه مجلسی(ره) اینجا می خواسته بفرماید منظور از عرب در این روایت دوستان ...

دلیل زشت شمردن صیغه چیست؟ | شهر سوال

سلام به این نکته دقت کنید که تعداد زنان جامعه تقریبا مساوی مردان است. پس وقتی زنان ...

اصفهان

خیلی وقته که می خوام در خصوص محله قینان اطلاعاتی را ارائه کنم که خدا را شکر امروز بخشی ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ

مفسران نامدار قرآن - maarefquran.org

محققان علوم قرآنی به اتفاق، وحدت نظر دارند که علی(ع)نخستین مفسر قرآن مجید است و جایگاه ...

آموزش نماز

نماز برای پرستش خدا و راز و نیاز با اوست که در آن جنبه های ارزنده و آمرزنده خاصی در نظر ...

جستار - انقلابیگری - KHAMENEI.IR

هرکسی را به صِرف اینکه با فکر شما به‌طورکامل انطباق ندارد متّهم به انقلابی نبودن نکنید.

مدرسه هوشمند

جشن یلدا و عادات مرسوم در ایران ایرانیان نزدیک به چند هزار سال است که شب یلدا آخرین شب ...

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای مختلف 3 - …

موسسه مجموعه ای پربار از پرسشنامه های تخصصی و تحقیقاتی در رشته های مختلف را دارد.

رازجاودانگی قرآن - دانشگاه علم و صنعت ایران - گروه …

قرآن کتاب شور و شیدایی علی نصیری بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

در این مقاله كودكان نامشروع و احكام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود.كودكان نامشروع چه ...

نقد و بررسی مبانی فکری فمینیسم از منظر آیات و …

نقد و بررسی مبانی فکری فمینیسم از منظر آیات و روایات کریمه گل گلی

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

حکم داوری حسب اقتضای تشکُل و فلسفه و جودی آن به محض صدور از اعتبار امر مختوم( res judicata ...

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

طرح درس تدریس مفهوم ضرب

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

آموزش کامل درس آمار مهندسی بصورت پاورپوینت

اکسی توسن به صورت انتخابی، نگهداری و لیسیدنِ نوزادان را در دوران قبل از شیر گرفتن، افزایش می دهد اما در دوران پس از شیر گرفتن اینگونه نیست.

تحقیق:تاثير آموزش هنر در مدارس دوره ي ابتدايي . آقاي قرباني

مقاله:برنامه ريزي آموزشي

مقاله:برنامه ريزي درسي و و چگونگي استفاده از وقت