دانلود رایگان

پروژه آموزش اكسس. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه آموزش اکسس. doc پرداخته شده است

دانلود رایگان پروژه آموزش اكسس. doc

نوع فایل: word
قابل ویرایش 325 صفحه

مقدمه:
مديريت پايگاه داده ها (چه داده هاي متني يا تصويري يا غيره) شايد مهمترين كاربردي بوده است كه همواره از كامپيوترهاي تجاري خواسته شده است. به همين دليل در چند سال گذشته قبل از ظهور محيطهاي مبتني بر رابط گرافيكي شاهد حكومت زبان cobol بر امپراطوري كامپيوتر بوديم. بعد از اين امر ظهور برنامه dBase و فروش حيرت آور آن خبر از همين احتياج مبرم به پايگاه داده ها مي داد.
باز در اين عرصه نيز شركت مايكروسافت بيكار ننشست و Access كه كاستيها و اشكالات برنامه هاي قبلي را برطرف نموده و كار با داده ها را به صورت فوق العاده اي راحت تر ميکند عرضه کرد.
اين برنامه كه همراه با كار در محيط كاملا گرافيكي ويندوز حتي قابليت نصب در شبكه و internet را نيز دارد بدون شك يك نياز شركتهاي تجاري, برنامه نويسان, طراحان صفحات وب و حتي براي اشخاص معمولي براي كنترل داده ها و اطلاعات خود بوده است.
ما در اين دوره آموزشي شما را با قابليت access آشنا كرده و شايد اگر اغراق نكرده باشم شما را استاد اين برنامه بي نظير خواهيم كرد شما نيز لحظه به لحظه به آشنايي با قابليتهاي اين برنامه مطمئنا مشتاق يادگيري هرچه سريع آن خواهيد شد.


فهرست مطالب:
مقدمه
آشنايي با اكسس
اجزا بانك اطلاعاتي اكسس عبارتند از
تكنيك هاي كار در اكسس
الف - تعريف دادهData:
ب - تعريف Fild
ت - تعريف Rcord
ث - تعريف پايگاه داده اي ارتباطي
قواعد نامگذاري فيلدها
Description:
Field Properties
Field Size
Input Mask
منو Format
طريقه وارد كردن داده ها روي ركورد
طريقه حذف ركوردها
نحوه انتخاب فيلد و ركورد
حركت در جدول باكليدهاي صفحه كليد
Replase:جايگزين كردن
Filter (صافي)
Filter by form (فيلتر شرطي)
تعريف Query
تعريفQueryبه دو بخش تقسيم مي گردد
تعريف نحوه شرط گذاري بر اساس نوع داده ها
نكات ايجاد ارتباط در ارتباط چند به چند
مثال:محاسبه نمره نهايي
آشنايي باطراحي فرمForm
گزارش چيست؟
تفاوت فرم و گزارش
آشنايي با طراحي Report
طرز كار Report Wizard
موزش اكسس (قسمت اول)
PC Welt
بخش يك:
1-1: تشكيل يك بانك اطلاعاتی
2-1: اسم بانك اطلاعات
1-3: تشكيل جدول
تصوير برگه اطلاعاتی: (Datasheet View)
تصوير چهارچوب
ويزارد جدول
وارد كردن جدول
پيوند جدول
  1. 1: تنظيم فيلدها و خصوصياتشان:
Field Name
نوع ديتا:
Description
Field Properties
تمرين 2
وارد كردن جدول از بانك اطلاعاتی خارجی
مقدمه
آشنايي با اكسس
مفهوم شي گرائي
بررسی اجزای اصلی
1-جدولها(Tables)
2-بازجست
3-فرمها(Forms)
4-گزارشها(Reports)
5-صفحه
6-ماكروها(Macros)
-مدولهاي
برنامه(Macros):
نگاهي به جداول
نگاهي به بازجست
نگاهي به فرم
نگاهي به گزارش
نگاهي به صفحه ها
نگاهي به ماكروها
نگاهي به مدول ها
درک بهتر مفهوم ارتباط
فيلدهاي كليدي منحصر به فرد ركوردها
طراحی یک پایگاه داده های جدید
ايجاد پايگاه داده هاي جديد با استفاده از جادوگر
طراحي يك پايگاه داده جديد:
ميله ابزار پنجره Database:
ايجاد جدول جديد:
تعریف انواع داده ها
فيلد داده از نوع شي OLE:
خصوصیات فیلدها
تعريف خواص فيلد
خواص فيلد متني:
خواص فيلد
خواص فيلد عددي
ذخيره كردن جدول
ورود داده ها به جدول
مقدمات جهت افزودن داده ها به جدول
ورود داده ها در جدول
اصلاح فيلدهاي جدول
ستفاده از ميله ابزار حالت نمايشي
Datasheet
ورود داده در فيلدي از نوع
Memo
ورود داده در فيلدي از نوع
OLE:
موزش اکسس (بخش پنجم)
آموزش اکسس (بخشششم) دوشنبه,9 بهمن 1384 (تعداد دفعات خوانده شده:5541)
Operator expected
مقدمه
نحوه استفاده از تابع
مقدمه
استفاده از خاصيت AllowByPassKey
مزايا و معايب اکسس
مزاياي استفاده از اكسس
معايب استفاده از اكسس
بخش پنجم
ماجول تاريخ هجري شمسي با توابع جانبي آن
بخش چهارم
بطور كلي دو روش كنترل خطا از اين قرارند
بخش سوم
مقدمه
بخش دوم
تابع تبديل عدد به حروف
مقدمه
نحوه استفاده از تابع
بخش اول
تعريف كلي از اكسسAccess
اجزا بانك اطلاعاتي اكسس عبارتند از
الف - تعريف دادهData
جزوه اکسس
آشنايي با طراحي Query
تعريف Query
تعريفQueryبه دو بخش تقسيم مي گردد
رتعريف نحوه شرط گذاري بر اساس نوع داده ها
كاربرد Total در Select Query
مثال:محاسبه نمره نهايي
آشنايي باطراحي فرمForm
فرم چيست؟
طرز كار Form Wizard
طرز كار AutoForm
گزارش چيست؟
تفاوت فرم و گزارش
آشنايي با طراحي Report
طرز كار Report Wizard
آشنايي با خصوصيات فيلدها در محيط طراحي
Input Mask
Caption
Default Value
Validation Text
Required
Allow Zero Length
Edit روي محيط Design
طريقه وارد كردن داده ها روي ركورد
اضافه كردن ركورد به جدول
Find براساس قالبندي زير
8- Replase:جايگزين كردن
Filter by form (فيلتر شرطي)
جزوه اکسس ص۱
مقدمه
آشنايي با اكسس
تعريف كلي از اكسسAccess
اجزا بانك اطلاعاتي اكسس عبارتند از
تكنيك هاي كار در اكسس
الف - تعريف دادهData
ب - تعريف Fild
ت - تعريف Rcord
طراحي جدولTable
Design View
Field Properties
قواعد نامگذاري فيلدها
آموزش اکسل ص۴
فعال کردن پنجره توابع
چند تابع معروف
Auto sum
مرتب كردن ليست ها
درج انواع اشياء
جابجا کردن اشکال
تغيير سايز شکل
Word art
نمودارها
انواع نمودار ها
نمودار خطي (Line Chart)
نمودار ستوني ( Column Chart )
نمودار مسطح يا دايره اي ( Pie Chart )
نمودار پراکنده توزيعي ( Scatter Chart )
نمودار ميله اي يا نواري ( Bar Chart)
نمودار راداري ( Radar Chart)
نمودار حبابي ( Bubble Chart)
نمودار هاي انباشته (Stack Chart)
اصطلاحات نمودارها
روشهاي ايجاد نمودار
پنجره Chart Type
پنجره Chart Source Data
پنجره Chart Option
پنجره Chart Location
تغيير بر روي نمودار ايجاد شده
نوار ابزار Chart
تغيير اندازه
انتقال نمودار
آماده سازي کاربرگها براي چاپ
Tab Page
Tab Margins
Tab Header/ Footer
Tab Sheet
بازبيني پيش از چاپ
چاپ کاربرگها
آموزش اکسل صفحه۳
تعویض داد ه ها
استفاده از Replace
پر کردن خودکار چند خانه
ايجاد ليست جديد خودكار
ايجاد يك ليست خودكار بر اساس ليست موجود در صفحه
ويرايش ليست خودكار
غير فعال کردن Auto Fill
قالب بندي خانه ها در Excel
الف - Number
ب- Alignment
ج- Font
حذف قالب بندي سلولها
عملگر هاي Excel
عملگر هاي محاسباتي
عملگر هاي رشته اي
عملگر هاي آدرس
ايجاد فرمول و مشاهده نتيجه
ويرايش سلول
توسط صفحه کليد
توسط ماوس
دستور برگشت
دستور Redo
نسخه برداري از سلولها
انتقال سلولها
الف- Shift Cell Left
ب- Shift Cells Up
ج- Entire Row
پاک کردن سلول
ویرایش سطر و ستون
اضافه کردن سطر
اضافه کردن ستون
تغيير ارتفاع سطر
تغيير پهناي ستون
کار در کارگاه 3
استفاده از Find:
برقراري شروط بيشتر براي Find
فعال کردن نوار ابزار ها
فعال كردن نوار فرمول و سطر وضعيت
رفتن سريع به يك آدرس
ذخيره كردن يك Book
Save As
ذخيره كردن Book بر روي ديسكت
ذخيره كردن Book با فرمت مناسب براي صفحات وب
بستن يك Book باز
بستن محيط Excel
اطلاعات در Excel
اطلاعات عددي
کار کردن با اعداد
برخوردExcel با اعداد
اطلاعات متني
اطلاعات از نوع تاريخ
اطلاعات از نوع زمان
اطلاعات از نوع يادداشت
مختصری در باره روستای سررس زادگاه نويسنده
HyperTerminal چيست؟
ارسال فايلها
ارسال پيغام به صورت متن
ذخيره سازي اتصال
قطع نمودن اتصال
افزايش واقعي سرعت اينترنت
نحوه چک کردن ایمیل های yahoo به وسیله outlook
آشنايي با ملزومات شبكه
كابل BUS
تكرار كننده(Repeater)
پل (Bridge)
سوئيچ (Switch)
مسيرياب (Router)
Brouter
دروازه (Gateway)
سرور پراكسي (Proxy Server)
آشنايي با دو شاخص مهم شبکه، پهنای باند و ميزان تاخير
پهنای باند چيست ؟
پهنای باند بالا و broadband
اندازه گيری پهنای باند شبکه
تاخير
تاخير و سرويس اينترنت ماهواره ای
اندازه گيری تاخير در يک شبکه
آموزش كامل كار با ابزار Dr.Watson در ويندوز
همه چيز درباره Gmail
شروع كار با Gmail
امكانات
آشنایی با ابزارهاي جانبي Gmail
پرسشها و ابهامات
تاريخچة گوگل
ويژگى هاى گوگل
آيا واقعاً امکان پذير است؟
G-Email، صندوقچة اسرار
آموزش فتوشاپ
مدل Grayscale:
كار با جعبه ابزار فتوشاپ
پنجرة History عمل Redo , Undo
پنجرة Info
Lasso tool
Polygonal lasso
Magnetic lasso tool
Magic wand option
منبع فناوري اطلاعات ايران
كاهش اندازة فايل:
كار با فايلها و پسوندهاي مورد استفاده
كار با فايل ها
RAW:
تركيب كردن لايه ها Merge:
ذخيره سازي فايل
كاهش اندازة فايل
منبع: فناوري اطلاعات ايران
تغيير اندازه يك بوم
ابزارهاي متن Type tool:
پنجرة Paragraph:
ماسك
اعمال ماسك
اعمال سايه
ايجاد درخشندگي
ايجاد درخشندگي
Asp چیست؟
شي Response
آشنايي با هاب و نحوه عملکرد آن
آشنائی با نحوه عملکرد هاب
نصب خودكار ويندوز Xp


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


کاردانی


کارشناسی


داک


کلاسی


ارائه


پروژه


آموزش


اکسسdoc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه آماده دانشجویی Access (اکسس)

در این پست یک پروژه آماده مربوط به بانک اطلاعاتی Access (اکسس) در اختیار شما دانشجویان ...

دانلود کتاب آموزش نرم افزار Access 2007

مدیریت پروژه; ... اكسس (Access) كه یكی ... (که هر کتاب را در این مجموعه مبدل به یک کتاب آموزش ...

پروژه دات کام

مرجع دانلود رایگان تحقیق، مقاله و پروژه های ... آموزش ویندوز ...

آموزش اکسس ( Access ) پیشرفته و کاربردی

آموزش اکسس ( Access ) پیشرفته و کاربردی ویژگیهایSQL Server 2000 ساخت پرس اکسس جو

پروژه - اكسس+دانلود فایل در قالب word

پروژه - اكسس+دانلود فایل در قالب word - پروژه های رایگان در انواع زمینه ها - پروژه

آموزش فارسی و تصویری اکسس Access 2007

آموزش فارسی و تصویری اکسس Access 2007. مایکروسافت Access یکی از اجزای میکروسافت آفیس به عنوان ...

خودآموز تصویری Access 2010 - booktolearn.com

مدیریت پروژه; ... برای آموزش اکسس به دنبال یک منبع خوب می گشتم که در سایت شما وجود داشت .

سورس پروژه كار با بانك اطلاعاتي اكسس در سي شارپ …

با یک پروژه ... Tags اتصال به بانک Access در C# اكسس در سي شارپ اموزش متصل شدن سي شارپ به بانك ...

آموزش جامع اكسس 2007 - tarsimpress.com

پلاگین , آموزش پلاگین: پروژه آماده ... آموزش نرم افزار اكسس 2007 - access 2007

آموزش |انجام پروژه|رفع ایرادات اکسس و... همه در - …

دانلود پروژه های کد باز و آماده ... دانلود ویدئو های فارسی آموزش ...

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

دانلود قولنامه انتقال ملک

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

صنایع دستی

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

دانلود پاورپوینت جانوران مضر شهری - 6 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت کلیات قارچ شناسی پزشکی- 65 اسلاید

پاورپوینت جامع و کامل درباره مایع مغزی نخاعی (CSF)

پاورپوینت ماساژ بدن (پیشنهاد ویژه)

مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی

كتاب Burket's Oral Medicine زبان اصلي

دانلود پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

پايان نامه دندانپزشكي-تعيين ميزان استئواينتگريشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ايمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف

پایان نامه بررسی تکنیکهای کنترل رفتاری والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله

تحقیق بهداشت دهان ودندان

پایان نامه دندانپزشکی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی

دانلود مقاله معرفی شغل دندانپزشک

تحقیق بهداشت دهان ودندان

Popesko