دانلود رایگان

مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی - دانلود رایگاندانلود رایگان از جمله مباحث مهم در مقوله حکومت دینی, نقش مردم در حکومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حکومت اسلامی, در عصر تب

دانلود رایگان مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:48
نقش مردم در حكومت اسلامي
از جمله مباحث مهم در مقوله حكومت ديني، نقش مردم در حكومت اسلامي است. تبيين دقيق اين موضوع و تعيين شايسته جايگاه مردم در حكومت اسلامي، در عصر تبليغ ايدئولوژيهاي مردم‏سالار و طرح حاكميت بلامنازع نظامهاي به اصطلاح دموكراتيك در جهان، وظيفه خطير انديشمندان اسلامي است.
سؤال اساسي در اين زمينه اين است كه چه رابطه‏اي بين خواست و نظر مردم و حاكميت وجود دارد؟ آيا آراي مردم در مشروعيت بخشيدن به نظام دخيل است؟ آيا بدون خواست و اراده ملت مي‏توان حكومت اسلامي تشكيل داد؟... و سؤالات ديگر كه با توجه به تشكيل اولين حكومت اسلامي در عصر جديد - كه همانا نظام جمهوري اسلامي باشد - بيش از پيش مطرح گرديده است.
استاد شهيد مرتضي مطهري در ذيل تبيين چگونگي رشد و شكل‏گيري سكولاريسم در غرب چنين مي‏گويد:
احتياجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمي‏شود، يك اسب و يا يك كبوتر را مي‏توان با سير نگهداشتن و فراهم كردن وسيله آسايش تن، راضي نگهداشت ولي براي جلب رضايت انسان؛ عوامل دروني به همان اندازه مي‏تواند مؤثر باشد كه عوامل جسماني. حكومتها ممكن است از نظر تأمين حوايج مادي مردم، يكسان عمل كنند، در عين حال از نظر جلب و تصميم رضايت عمومي يكسان نتيجه نگيرند، بدان جهت كه يكي از آنها حوائج رواني اجتماعي را بر مي‏آورد و ديگري برنمي‏آورد.
يكي از چيزهايي كه رضايت عموم بدان بستگي دارد اينست كه حكومت با چه ديده‏اي به توده مردم و به خودش نگاه مي‏كند؟ با اين چشم كه آنها برده و مملوك و خود مالك و صاحب اختيار است؟ يا با اين چشم كه آنها صاحب حق‏اند و خود تنها وكيل و امين و نماينده است؟ در صورت اول هر خدمتي انجام دهد از نوع تيماري است كه مالك يك حيوان براي حيوان خويش، انجام مي‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتي است كه يك امين صالح انجام مي‏دهد. اعتراف حكومت به حقوق واقعي مردم و احتراز از هر نوع عملي كه مشعر بر نفي حق حاكميت آنها باشد، از شرايط اوليه جلب رضا و اطمينان آنان است.
در قرون جديد، چنانكه مي‏دانيم، نهضتي بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و كم و بيش دامنه‏اش به بيرون دنياي مسيحيت كشيده شد، گرايش اين نهضت به طرف ماديگري بود. وقتي كه علل و ريشه‏هاي اين امر را جستجو مي‏كنيم مي‏بينيم يكي از آنها نارسايي مفاهيم كليسايي، از نظر حقوق سياسي است. در باب كليسا و همچنين برخي فيلسوفان اروپايي، برخي پيوند تصنعي ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حقوق سياسي و تثبيت حكومتهاي استبدادي از طرف ديگر، برقرار كردند. طبعاً نوعي ارتباط مثبت ميان دموكراسي و حكومت مردم بر مردم و بي‏خدايي فرض شد. چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيني كه هيچ نوع امتياز روشني ندارند تلقي كنيم و يا خدا را نفي كنيم تا بتوانيم خود را ذي حق بدانيم.
از نظر روانشناسي مذهبي، يكي از موجبات عقبگرد مذهبي، اين است كه اولياء مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعي، تضاد برقرار كنند، مخصوصاً هنگامي كه آن نياز در سطح افكار عمومي ظاهر شود. درست در مرحله‏اي كه استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است، كليسا يا طرفداران كليسا و با اتكاء به افكار كليسا، اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت، فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق، همين كافي بود كه تشنگان آزادي و دموكراسي و حكومت را برضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا بطور كلي برانگيزد [1]
اما آنچه در مورد اسلام صدق مي‏كند تفاوت ساختاري با آنچه در مسيحيت اتفاق افتاده است دارد. با مراجعه به متون ديني و تبيني كه از حكومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاكم و حق خدا قرار نگرفته است، بلكه حقيقت اين است كه ايمان به خداوند از طرفي زيربناي انديشه عدالت و حقوق ذاتي مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است كه مي‏توان وجود حقوق ذاتي و عدالت واقعي را به عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيه‏ها و قراردادها پذيرفت، و از طرف ديگر بهترين ضامن اجراي آنهاست.
در خطبه 207 نهج البلاغه حضرت اميرالمؤمنين (ع) چنين مي‏فرمايند:
اما بعد فقد جعل اللَّه لي عليكم حقا بولاية امركم ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم و الحق اوسع الاشياء في التواصف و اضيقها في التناصف، لايجري لاحد الا جري عليه و لايجري عليه الا جري له
خداوند براي من به موجب اينكه ولي امر و حكمران شما هستم حقي بر شما قرار داده است و براي شما نيز بر من همان اندازه حق است كه از من بر شما. همانا حق براي گفتن، وسيعترين ميدانها و براي عمل كردن و انصاف دادن، تنگترين ميدانهاست. حق به سود كسي جريان نمي‏يابد مگر آنكه به زيان او نيز جاري مي‏گردد و حقي از ديگران برعهده‏اش ثابت مي‏شود، و بر زيان كسي جاري نمي‏شود و كسي را متعهد نمي‏كند، مگر اينكه به سود او نيز جاري مي‏گردد و ديگران را درباره او متعهد مي‏كند.
چنانكه ملاحظه مي‏فرماييد، در اين بيان همه سخن از خداست و حق و عدالت و تكليف و وظيفه، اما نه به اين شكل كه خداوند به بعضي از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخي ديگر را از حقوق محروم كرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بي حد و نهايت مسؤول قرار داده است و در نتيجه عدالت و ظلم ميان حاكم و محكوم مفهوم ندارد. [2]
همانطور كه در فصل اول از بخش دوم، در باب نياز آدمي به مكتب و نظام سياسي امت و امامت در اسلام بيان شده است، "امت اسلامي"؛ جامعه‏اي است كه با ايمان آگاهانه و آزادانه به مكتب در تلاش براي تحقق برنامه‏هاي آن برآمده و در مقابل، مكتب - كه همانا اسلام باشد - متضمن رساندن "امت" به سعادت و كمال است. در چنين نظامي حركت از مردم آغاز مي‏شود، اين ملت است كه مكتب را برمي‏گزيند[3]و دستورات و فرامين آن را ملاك و معيار عمل قرار مي‏دهد.
بعد از اين انتخاب است كه با مراجعه به مكتب، ويژگي‏ها و خصوصيات رهبر جامعه مشخص مي‏شود و هر فردي كه ويژگيها و ملاكهاي مكتبي در او جمع شده باشد از جانب مردم شناخته مي‏شود. در حقيقت مي‏توان گفت كه در اين نظام امام و رهبر مشروعيت (به معناي حق حاكميت) خود را از مكتب مي‏گيرد،

1- مرتضي مطهري، سيري در نهج‏البلاغه، چاپ نوزدهم, تهران: صدرا, دی 1378)، صص 133-135.
2- مرتضي مطهري، همان، صص 139-140.
3- در انقلاب اسلامي نيز اين ملت بودند كه آزادانه و آگاهانه، حاكميت نظام جمهوري اسلامي را از طريق رفراندم و قبل از آن در شعارهايشان برگزيدند.


مقاله اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی


تحقیق درباره اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی


تحقیق درمورد اندیشه ی سیاسی بنیان گذار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی …

رهبر انقلاب اسلامی ایران ۱. خاندان ۲. شخصیت علمی و فرهنگی ۱.۲. تحصیل و تدریس ۲.۲.

جنبش‌های دینی در جوامع شیعی معاصر و تأثیرات آن در …

جنبش‌های دینی در جوامع شیعی معاصر و تأثیرات آن در بیداری اسلامی با تأکید بر نقش الهام ...

انقلاب ۱۳۵۷ ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انقلاب ۱۳۵۷ ایران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی (۱۱ فوریه ۱۹۷۹) با مشارکت طبقات ...

کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

تنها بنیان گذار اسلامی سیاسی در سایه دموکراسی در ترکیه نجم الدین اربکان است که با ...

علوم اجتماعی - مقاله در مورد عصر پهلوی اول

نگاهی به اوضاع سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ایران در عصر پهلوی اول. چاپ در مجله ...

:: پایگاه تخصصی سیاست بین الملل ( INPO )‌ ::

تئوری های روابط بین الملل اندیشه های سیاسی روش شناسی و پژوهش ایدئولوژی در روابط ...

فلسفه سیاسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دوره روشنگری در اروپا. در دوره روشنگری، اندیشه‌های جدید پیرامون انسان دربارهٔ تعریف ...

شعر انقلاب اسلامی - آیات غمزه

" رندانه آخر ربودی جامی ز خمخانه ی دل خونین چو برگ شقایق، رنگین چو افسانه ی دل" غزل زیر ...

نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

با پیوستن به نهضت مقاومت ملی ایران صفوف ملیون را تقویت کنید.

چكیده 70 مقاله هجدهمین اجلاس سراسری نماز

چكیده 70 مقاله هجدهمین اجلاس سراسری نماز: 1389-9-27: بسم¬الله الرحمن الرحيم مسجد، جوانان

چكیده 70 مقاله هجدهمین اجلاس سراسری نماز

چكیده 70 مقاله هجدهمین اجلاس سراسری نماز: 1389-9-27: بسم¬الله الرحمن الرحيم مسجد، جوانان

روزنامه ایران | شماره :6482 | تاریخ 1396/2/10

گفت‌وگو با «فرهنگ رجایی»؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه کارلتون کانادا بازیگری در عرصه ...

ضرورت ساده‌زیستی مسئولان با نگاهی به سیره‌ی

ضرورت ساده‌زیستی مسئولان با نگاهی به سیره‌ی امام علی (ع)؛ چرا اسلام ساده‌زیستی ...

زندگینامه شخصیت های مهم سیاسی

زندگینامه شخصیت های مهم سیاسی - ... تبار کوروش از جانب پدرش به پارس‌ها می رسد که برای ...

حکومت سربداران ، اولین طلایه دار اندیشه مهدویت در …

سربداران، نخستین دولت مردمی بود که با اندیشه شیعی، گرایش‌های صوفیانه و انگیزه زمینه ...

مقاله - entrepreneurship.aiau.ir

برای آشنایی بیشتر کاربران ، در این بخش عناوین مختلفی از مقاله های مرتبط با کارآفرینی ...

سوبژکتیویسم - نارنج سبز سیاسی علمی

نارنج سبز سیاسی علمی - وبلاگ علم سیاست گروه نارنج سبز

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی …

رهبر انقلاب اسلامی ایران ۱. خاندان ۲. شخصیت علمی و فرهنگی ۱.۲. تحصیل و تدریس ۲.۲.

جنبش‌های دینی در جوامع شیعی معاصر و تأثیرات آن در …

جنبش‌های دینی در جوامع شیعی معاصر و تأثیرات آن در بیداری اسلامی با تأکید بر نقش الهام ...

انقلاب ۱۳۵۷ ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انقلاب ۱۳۵۷ ایران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی (۱۱ فوریه ۱۹۷۹) با مشارکت طبقات ...

کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

تنها بنیان گذار اسلامی سیاسی در سایه دموکراسی در ترکیه نجم الدین اربکان است که با ...

علوم اجتماعی - مقاله در مورد عصر پهلوی اول

نگاهی به اوضاع سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ایران در عصر پهلوی اول. چاپ در مجله ...

:: پایگاه تخصصی سیاست بین الملل ( INPO )‌ ::

تئوری های روابط بین الملل اندیشه های سیاسی روش شناسی و پژوهش ایدئولوژی در روابط ...

فلسفه سیاسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دوره روشنگری در اروپا. در دوره روشنگری، اندیشه‌های جدید پیرامون انسان دربارهٔ تعریف ...

شعر انقلاب اسلامی - آیات غمزه

" رندانه آخر ربودی جامی ز خمخانه ی دل خونین چو برگ شقایق، رنگین چو افسانه ی دل" غزل زیر ...

نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

با پیوستن به نهضت مقاومت ملی ایران صفوف ملیون را تقویت کنید.

چكیده 70 مقاله هجدهمین اجلاس سراسری نماز

چكیده 70 مقاله هجدهمین اجلاس سراسری نماز: 1389-9-27: بسم¬الله الرحمن الرحيم مسجد، جوانان

پاورپوینت چاه آب و قنات

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

دانلود نقشه کامل توپوگرافی شهر رشت

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود جزوه و خلاصه کتاب علم النفس (روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان) - بر اساس کتاب هاشمیان - روانشناسی پیام نور - pdf

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

اموزش

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

لرزه نگاري

مكانيك خاك

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8

پاورپوینت رشد و تکامل کودک2 (رشدو تکامل و عوامل موثر بر آن)-30اسلاید

پاورپوینت برنامه ایمن سازی کودک41 اسلاید