دانلود رایگان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق, مقاله, مبانی نظری و ادبیات پژوهش, اقدام پژوهی, گزارش کارآموزی, پروژه های کارآفرینی و فایل های آموزشی

دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود
41 صفحه
همراه با منابع
1-2- مقدمه. 19
2-2- مروري بر مفهوم بنيادي سود و اهميت آن : 24
3-2- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاريف): 26
4-2- مفهوم سود در سطح معاني ( ارتباط با واقعيت هاي اقتصادي ): 26
5-2- مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده كنندگان): 27
6-2- ثبات و پايداري سود : 28
1-6-2- ثبات سود (سود دائمی) 28
2-6-2- اجزای دائمی در مقابل اجزاء موقتی سود. 29
3-6-2- ابزارهای مدیریت سود. 31
7-2- پیشینه تحقیق.. 36
8-2- تحقیقات در زمینۀ مدیریت سود در ایران.. 43
9-2- تعریف مدیریت سود. 44
1-9-2- عوامل موثر در قیمت گذاری کالا : 44
2-9-2- کشف مدیریت سود. 47
10-2- چارچوب نظری مدیریت سود. 49
1-10-2- اجزای دستکاری سود. 49
2-10-2- بررسی و ارزیابی ادبیات تعریف مدیریت سود. 51


پایان نامه حقوق


تحقیق


پروژه


پرسش نامه


پروپوزال


کتاب


مبانی نظری


اقدام پژوهی


درس پژوهی


کار آموزی


کارورزی


کار آفرینی


فایل های آموزشی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود عملکرد مالی

18 آوريل 2016 ... چکیده: مبانی نظری و پیشینه (تا آخر سال 94) حاکمیت شرکتی، مدیریت سود، عملکرد
مالی شرکت برگرفته از پایان نامه ها و نشریات داخلی: چند چارچوب ...

مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه - ترجمه تخصصی حسابداری

تهیه و تنظیم فصل دوم پایان نامه حسابداری با مبانی نظری و منابع معتبر و جدید و
پیشینه های به ... مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود عملکرد مالی.

مبانی نظری مدیریت سود - گروه تحقیقات مالی

در این فایل مبانی نظری مرتبط با مدیریت سود و تئوری های آن به طور تفصیلی مورد
بررسی قرار گرفته است.

ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ١٢. •. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺨﺶ اول. –. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. •. ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻫﻤﻮارﺳﺎزي ﺳﻮد. •. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد و
ﻫﻤﻮارﺳﺎزي ﺳﻮد. •. اﻫﺪاف ﻫﻤﻮارﺳﺎزي ﺳﻮد. •. اﻧﻮاع ﻫﻤﻮارﺳﺎزي ﺳﻮد. •. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻫﻤﻮارﺳﺎزي ﺳﻮد.

مقاله مبانی نظری مدیریت سود - سیویلیکا

مقاله مبانی نظری مدیریت سود, در دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران (
2nd National Conferecne on Accounting , management & economics) توسط مریم
...

مروری بر مبانی نظری مدیریت سود - پایگاه مجلات تخصصی نور

سید عباس هاشمی,حامد ربیعی ; مجله: حسابداری و مدیریت مالی ; پاییز و زمستان 1390 -
شماره 7 ; ... فهرست مقالات. مروری بر مبانی نظری مدیریت سود. نویسنده: هاشمی، سید ...

مبانی نظری مربوط به مدیریت سود | مطالب کمیاب در حسابداری

بایگانی برچسب ها : مبانی نظری مربوط به مدیریت سود. پیدا نشد. پوزش می طلبیم
ولی نتیجه یی در ارشیو پیدا نشد. شاید اگر جستجو کنید بتوانید مطلب مشابه ای را ...

مروری بر مبانی نظری مدیریت سود فرمت ورد

10 ژوئن 2016 ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮑﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﺗﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس دارد -2 ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و
ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﮑﺎري ﺳﻮد از دو روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ...

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ. 2-1 ... ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﺩﺍﺭﻧﺪ. ... ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮﺩﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻧﺪ. ..... ﻫﺎ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻮﺩ.

مبانی نظری مدیریت سود - مشاوره و تحلیل پایان نامه های حسابداری و علوم ...

نمونه ای از مبانی نظری کار شده توسط مشاور: - معرفی مدیریت سود. تعریف سود از نظر
اقتصاددانانی مانند هیکس[1] ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق وپژوهش پیشینه و مبانی نظری پژوهش ...

پیشینه و مبانی نظری پژوهش عملکرد مالی. ... با گذشت زمان، مدیران به منظور حفظ سطح
پاداش و بهبود آن، به مدیریت سود از طریق تحریف اعدادحسابداری پرداختند.

پایان نامه حسابداری نمونه دارای مبانی نظری و پیشینه پژوهش همراه با منابع

4- ارائه مبانی نظری و پیشینه تحقیق به روز برای فصل دوم پایان نامه حسابداری و
مالی 5- ارائه بانک ... پایان نامه حسابداری نظرات حسابرسی و مدیریت سود. پایان نامه ...

رابطه بین تصمیمات تامین مالی با انواع مدیریت سود

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اهرم مالی با انواع مدیریت سود می باشد. در این
پژوهش، ... نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی. نویسندگان .... 2- مبانی نظری و پیشینه
پژوهش.

[PDF] - Sid

راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد واﻗﻌﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﺗﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .... ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و. ﻣﺮوري ﺑﺮ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﮑﺎري ﺳﻮد از دو. روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.

Archive of SID

-4. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. 6: /. 10 ...
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺳﻮد در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان. ﺷﻮد.

Archive of SID

اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ. ﺷـﻮد. ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮان از روش. ﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻮد. و داراﻳﻲ. ﻫﺎ
را اﻓﺰاﻳﺶ. دﻫﻨﺪ. ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. (. ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ،. 2009: 411 .(. در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي،.

ﺷﺪه ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ﺷﺮﻛﺖ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﻣﺤ

30 نوامبر 2013 ... ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ. ﺑﻴﻦ. رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه. در .... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳﻮدﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮي دارد؟ در. اداﻣﻪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ،. ﻣﺒﺎﻧﻲ. ﻧﻈـﺮي. و ﭘﻴﺸـﻴﻨﻪ.

در 31 صفحه اماده: مباني نظري مديريت سود

14 ژوئن 2016 ... مالكيت مديريتي مالكيت نهادي سياست تقسيم سود فصل دوم: مباني نظري و پيشينه
تحقيق مقدمه بخش اول: مباني نظري سياستهاي تقسيم سود فلسفه ...

دانلود مقاله مدیریت سود - مگ ایران

مدیریت سود. « فهــرست مطــالب» مقدمه ۲ تشریح و بیان موضوع ۳ تعاریف ۵ مبانی
نظری ۶ مفاهیم مدیریت سود ۸. انواع مدیریت سود ۱۱ مدیریت سود و انگیزه های آن ۱۳

حسابداری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی ...
همه حسابداران از مجموعه قواعد یکسان تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری برای ... ۱
تاریخچه; ۲ مراحل; ۳ مفاهیم اصلی حسابداری; ۴ رابطه (اتحاد) اساسی حسابداری .... برای
مثال نحوهٔ تهیه ترازنامه یا صورت سود و زیان و یا نحوهٔ ارزیابی موجودی ها را بر اساس ...

301 K

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار درﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎدي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد. . 21. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ. در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﻣﺪل. ﻫﺎ. ي
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻴﺎن. ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد. ،. ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛـﻪ. از. ﺳﻮي. ﮔﺮوه.

اصل مقاله (435 K) - حسابداری مدیریت

تواند موجب بسط مبانی نظری پژوهش های انجام. شده در گذشته شود و از این رو، دانش
وآگاهی. بیشتری درباره موضوع پایداری سود و رابطه آن با. پاداش مدیران در اختیار
استفاده ...

1015 K

حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، ترکیب هیئت مدیره، کارایی مدیریت موجودی کاال.
..... عضویت وی در هیأت مدیره، ساختار مالکیت و وجود حسابرسی داخلی با مدیریت سود
.... آوری اطالعات مربوط به بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش از کتب، مجالت و. سایت.

تقلب خطر و حسابها در دستکاری مدیریت سود ،

اهمیت اطالعات مالی و اقدامات مدیران ،اهمیت و مفهوم مد. ی. ریت سود. 6. انگیزه های مد. ی ...
اصول مد. ی. ریت خطر تقلب. 01. نتیجه گیری و توصیه های نهایی. 05. منابع و ماخذ. 06
... این. موضوع. ارائه. یک. چهارچوب. نظری. درباره. مدیریت سود و. دستکاری. در. حسابها.
می.

فصل اول: مقدمه، كليات تحقيق و اهميت موضوع

مباني نظري و پيشينه تحقيق. در مطالعات نظري صورت گرفته، طبقه بندي هاي
مختلفي از ريسك ارائه شده است. بر اساس نظر سینکی[5] (1992)، ریسک بانک و
مدیریت آن ...

بررسی تاثیر خصوصیات اصول راهبری شرکتها بر مدیریت مالیات در ...

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین خصوصیات اصول راهبری شرکتها و مدیریت ...
ساختار بقیه مقاله به این صورت میباشد که در ادامه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه
.... در این پژوهش رابطه بین اصول راهبری شرکتها و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است
.

دانلود مبانی نظری مدیریت سود - فروشگاه همیار

مبانی نظری مدیریت سود مروری بر مدیریت سود - پایگاه مجلات تخصصی نور سید
عباس هاشمی,حامد ربیعی ; مجله: حسابداری و مدیریت مالی ; پاییز و زمستان 1390 - شماره
...

مدیریت و هموارسازی سود استاد مربوطه جناب آقای دکتر تقی پوریان گردآورن

مبانی نظری: ... فرق بین مدیریت واقعی سود و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی: مد ...
پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی در حوزه مدیریت سود در جدول زیر نشان داده شده است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد : دانلود رایگان مبانی ...

16 فوریه 2017 ... مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد ... که ترجیح داده‌اند عملکرد را با
به‌کارگیری شاخص‌هایی مانند میزان سود، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، سود ...

اوراق بهادار|پایان نامه|پروپوزال|مقاله انگلیسی|ترجمه|پروژه - پارس پروژه

تصميم‌گيري مديريت: رويكرد بازار سرمايه: چرا همبستگي بين سود حسابداري و قيمت
... PMD37-تصمیم گیری در سرمایه گذاری- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق ...

مبانی نظری و پیشینه با موضوع رضایت تحصیلی (فصل دوم تحقیق ...

12 مارس 2017 ... توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) ...
علاوه بر این کل برنامه آموزشی، تیم آموزش و سیستم مدیریت دانشگاه از ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

ادارهی داده: مدیریت داده از اهمیت پایگاه داده برای پردازش داده آگاه میشود و نرمافزاری ..... از
اين رو، براي چنين سازماني، پيشينة ارزش تقاضا براي يك كالاي اطلاعاتي، برابر با
افزايش سود ...... تعریف سيستم پشتيبان تصميم گيري درپزشكي و تاریخچه آن

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - پسورد دانشگاه ها

2 ژانويه 2011 ... 155 - مدیریت انرژی با تاکید بر پایداری بخش زراعت (چکیده) ..... 330 - رویکردی
تطبیقی به دلالتهای تربیتی نظریه های دموکراسی ...... 3767 - تعیین عمق شاخص و
بهینه آبیاری در ذرت‌های زودرس با هدف احتساب حداکثر سود (چکیده)

دانشگاه تهران - مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

مبانی برنامه نویسی کامپیوتر. فارسی 32 جلسه. > غلامعلی نژاد حاجعلی ایرانی
دانشگاه بناب. irani-mabani. دوره‌های دانشگاهی. کارشناسی. جلسه اول: قوانین کلاسی، ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... - دانلود مقاله

2 ژانويه 2011 ... 4292 - تاریخچه دیاژنز سنگ های آهکی سازند سرچشمه در مرکز حوضه کپه داغ (چکیده) ....
4382 - بررسی و مقایسه تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن در حوزه مدیریتی اساتید و ....
4478 - اثرات سود و اوره بر تجزیه پذیری کاه کلزا (چکیده)

اﺧﺒﺎر ﮐﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه - دانشگاه صنعتی کرمانشاه

برپایه این گزارش؛ حسین پار مدیریت تربیت بدنی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، ......
دانشمندی که از علمش سود برند، از هفتاد هزار عابد بهتر است . ...... ۱- احسان اسدی ۲-
میلاد نظری ۳- محسن اسحاقیان ۴- محمد امامی ۵- آرش مرادی ۶- محمد اکبری(علی البدل) ۷-آذین
اسدی(علی البدل) ...... کارگاه آموزشی اصول مقاله نویسی و ترجمه مقالات علمی- پژوهشی.

هاي اعتماد نهادي مفاهيم و مدل ، ملي بر مباني نظري أت - فصلنامه مطالعات ...

روش کیفی شیوه مطالعه اسنادی و بررسی ادبیات و پیشینه موضوع. ،. مؤلف. ه. ها و ابعاد
... دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبائی. ) نویسنده مسؤول ...
تأملي بر مباني نظري. ،. مفاهيم و مدل ...... یعنی سود یا منافع حاصل از مبادالت. آنها.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استعداد - نماشا

26 مارس 2017 ... برای دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استعداد ......... به صورت ورد
به ادرس سایت http://yon.ir/4Opz0بروید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق(فصل دوم پایان نامه) - دکتر تفتیان

برای فصل دوم ، با عنوان " سابقه تاریخی، مبانی نظری، ادبیات پژوهش" نیاز به ...
مدیریت ترازمند مقالات با رویکرد از تدوین تا انتشار تالیف دکتر محمد آقایی و
همکاران.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی حاکمیت شرکتی | مقالات کانالی!

30 مه 2016 ... توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه
با منبع ... تحقیق حاکمیت شرکتی و مدیریت سود 2016-09-19

مبانی نظری مربوط به مدیریت سود doc

10 فوریه 2017 ... توضیحات :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد واﻗﻌﯽ، ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺧﺘﯿﺎری ﻏﯿﺮﻋﺎدی، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ...
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و. ﻣﺮوری ﺑﺮ. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﮑﺎری ﺳﻮد از ...

مبانی و پیشینه نظری عدم تقارن اطلاعاتی | TaggedIn!

27 آگوست 2016 ... مبانی و پیشینه نظری عدم تقارن اطلاعاتی; عدم تقارن اطلاعاتی; مبانی و ... همین امر
سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند.

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

طرح درس تدریس مفهوم ضرب

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ ایمنی برق ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1386

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1385

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

سوالات کنکور تجربی +پاسخ تشریحی 92

آلبوم " شاخه گل 1 " غلام حسین بنان

دانلود مقاله لونگان Longan