دانلود رایگان

مقاله رضایت شغلی - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان مقاله رضایت شغلی این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 45 صفحه می باشد.
فهرست مطالبمقدمه ۵
تعاریف رضایت شغلی ۶
رضایت شغلی و نظریه برابری، پیمان روانشناختی و انگیزش ۱۱
رضایت شغلی و انگیزش ۱۴
نظریه های انگیزش و رضایت شغلی ۱۵
۱- گروه اول: تئوریهای محتوایی ۱۶
۱- الف: تئوری سلسله مراتب نیازهای آبراهام مزلو ۱۶
۱- ب- تئوری دو عاملی “انگیزش بهداشت فردریک هرزبرگ ۱۷
۱- ج- نظریه ارضای نیاز مارتین ولف ۱۸
۱د- تئوریی نیاز به موفقیت ( کامیابی ) دیوید مک کللند ۱۹
۱- هـ – نظریه X و Y داگلاس مک گریگور ۲۰
گروه دوم: تئوریهای فرآیندی ۲۰
۲- الف- تئوری شرطی کردن رفتار ( مشروط به نتیجه) ۲۰
۲- ب- تئوریهای انتظار ۲۴
۲- ب- ۱- تئوری انتظار “ویکتور و روم ۲۴
۲- ب – ۲ مدل لاولر – پرتر ۲۵
۲-ج – تئوری برابری ۲۶
۲-د- تئوری هدف ۲۷
رضایت شغلی، انگیزش و طراحی شغل ۲۸
عوامل تعیین کننده رضایت شغلی ۳۲
الف-۱- عوامل درون سازمانی ۳۲
الف:۱- کارهایی که هماورد طلب هستند ۳۲
الف-۲- یکسانی حقوق و مزایا و ترفیعات عادلانه ۳۲
الف-۳- شرایط مناسب محیط کار ۳۲
الف-۴- ارتباط مناسب با مدیر مافوق، همکاران و ارباب رجوع ۳۳
الف: ۵- ویژگیهای شخص و تناسب شغل با فرد ۳۳
الف-۶- ساختار و اندازه سازمانی مناسب ۳۳
الف-۷- هدف سازمانی رضایتبخش و سودمند بودن دستگاه ۳۴
ب- عوامل بیرون سازمانی ۳۴
۱- ب: نقش شرایط اقتصادی جامعه و رضایت شغلی ۳۴
۲- ب: نقش اتحادیه ها در رضایت شغلی ۳۵
۳-ب: رابطه خود کارسازی اداره و رضایت شغلی ۳۵
اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان ۳۶
الف- رضایت شغلی و بهره وری ۳۶
ب- رضایت شغلی و غیبت ۳۸
ج- رضایت شغلی و جابه جایی کارکنان ۳۸
منافع حاصل از سنجش رضایت شغلی ۴۰
۱- کمک به تعیین خشنودی شغلی کلی ۴۰
۲- کمک به بهبود ارتباطات ۴۰
۳- کمک به بهبود نگرش ۴۱
۴- کمک به تعیین نیازهای آموزشی ۴۱
۵- بهره های اتحادیه های کارگری ۴۱
۶- کمک به برنامه ریزی دگرگونیها ۴۱
روشهای سنجش رضایت شغلی ۴۲
شاخصهای رضایت شغلی ۴۲


مقدمه :به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، از میان همه مفاهیمی که روانشناسان و متخصصان رفتار سازمانی و مدیریت در موقعیتهای سازمانی مختلف مطالعه کرده اند، رضایت شغلی از مهم ترین زمینه های پژوهشی بوده است به همین دلیل دیدگاه ها و مفهوم سازی های[۱] متعدد و گاه متناقض درباره آن شکل گرفته و توسعه یافته است. این مفهوم تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و نیز در تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهمیت یافته است. اهمیت رضایت شغلی از یک سو به دلیل نقشی است که در پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش می باشد و به اعتقاد برخی صاحبنظران کارکنانی که از کار خود رضایت دارند در مقایسه با آنان که احساس رضایت نمی کنند بازدهی یا تولید بیشتری دارند و از دیگر سو به این علت است که علاوه بر تعاریف متعدد و گاه پیچیده، محل تلاقی بسیاری از حوزه های علمی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت و حتی اقتصاد و سیاست بوده است ( لاوسون[۲]و شن[۳]، ۱۹۹۸ )
درباره رضایت شغلی نظریه های گوناگونی ارائه شده است اما می توان گفت تعالی آنها رضایت شغلی را بر پایه این سه محور قرار می دهند:
۱- توقعات و انتظارات افراد در زمینه موقعیتهای واقعی، ۲- میزان بر آورده شدن نیازهای جسمی و روانی، و ۳- سطح ابقای ارزشهای مهم ( نیوتن و کینان[۴]، ۱۹۹۱). از این رو عوامل متعدد و متنوعی زمینه ساز و ایجاد کننده رضایت شغلی می باشند. این عوامل را می توان از ویژگیهای شخصیتی، احساسات عاطفی و حالتهای هیجانی که جنبه های درونی نامیده می شود تا شرایط و ویژگیهای سازمانی، اجتماعی و فرهنگی که جنبه های بیرونی به حساب می آید، مرتب کرد ( تت و می یر[۵]، ۱۹۹۳). در زیر به تعدادی از این تعاریف اشاره می گردد.
تعاریف رضایت شغلی :رضایت شغلی از دیدگاه های گوناگون تعریف نموده اند که ذیلاً به چند مورد اشاره می شود:
– مطالعه رسمی رضایت شغلی با مطالعات هاثورن[۶] در اوایل دهه ۱۹۳۰ شروع و از آن پس بطور گسترده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت در اصل رضایت شغلی به این دلیل اهمیت یافت که طرفداران اولیه رویکرد روابط انسانی، مدیران را قانع کردند که کارگر خوشحال، کارگر سود آور است.
– تلاش کلاسیکها برای تعریف رضایت شغلی در سال ۱۹۵۳ توسط رابرت هاپاک[۷] انجام شد. وی می گوید رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با عوامل روانی، اجتماعی و جسمانی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود. فرد با تاکیدی که به عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و اشتغال در زمانهای متفاوت دارد به طرق گوناگون از شغلش احساس رضایت می کند ( هوی و میسکل، ۱۳۷۱، ص۲۷۶).
– شرتزر[۸] معتقد است رضایت شغلی به معنای دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل، شرایطی که در آن کار انجام می گیرد و پاداشی که برای انجام آن دریافت می شود و اینکه نیازهایش تا چه حدودی با انجام فعالیتهای شغلش برآورده می شود.
– هرسی و بلانچارد[۹] معتقدند رضایت شغلی تابعی است از سازگاری انتظارات سازمانی با نیازهای سرشت کلی فرد، در حالی که این دو توافق و تعادل داشته باشند، رفتار بطور همزمان برآورنده انتظارات سازمان و نیازهای فرد است یعنی اثر بخشی و رضایت تواماً حاصل می گردند.
– ویکتورو روم[۱۰] می گوید رضایت شغلی یک نوع برداشت ذهنی است که فرد نسبت به شغل خود دارد و انجام یک نوع رفتار سازمانی است.
بنابراین رضایت و انجام کار در اثر عوامل کاملاً متفاوت بوجود می آیند.
– هایلین[۱۱](۱۹۶۶)، می گوید که رضامندی شغلی یک پدیده احساسی است که یک کارمند درباره شغل خود می تواند بدست آورد. بنابراین رضایت شغلی زمانی حاصل می شود که کارکنان از طبیعت کار خود رضایت داشته باشند از حقوق و مزایای خود راضی باشند، فرصتهای مناسبی برای ارتقا و ترفیع داشته باشند و از همکاران و سرپرستان خود نیز راضی باشند. لذا رضایت شغلی یک پدیده فردی است.
– فردلوتانز[۱۲] رضایت شغل را یک حالت عاطفی مثبت یا خوشایند می داند که حاصل ارزیابی فرد از شغل یا تجارب شغلی اش می باشد، وی اضافه می نماید رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان از آنچه بنظرشان مهم است و شغلشان آنرا خوبی فراهم کرده می باشد.
– فیشروهانا[۱۳] (۱۹۳۹)، رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد می نمایند و آنرا نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند، یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تامین نماید در اینحالت فرد از شغلش راضی است در غیر این صورت فرد شروع به مذمت شغل می نماید و در صدد تغییر آن بر می آید.
– کیت دیویس ونیوا ستروم[۱۴] (۱۹۸۹)، رضایت شغلی را مجموعه ای از احساسهای سازگار یا ناسازگار می دانند که کارکنان با آن احساسات به کار خود می نگرند، وقتی کارکنان به سازمان می پیوندند مجموعه ای از خواستها، نیازها، آرزوها و تجربه های گذشته را با خود به همراه می آورند و رضایت شغلی نشان از همسویی توقعات انسان با پاداشهایی است که کار برای او فراهم می کند.
– رابینز[۱۵] (۱۹۴۳) معتقد است، رضایت شغلی نگرش کلی فرد نسبت به شغلش است و ابراز رضایت یا نارضایتی از آن کار یک نتیجه کلی از مجموعه ای از ارکان متفاوت است که در مجموع شغل وی را تشکیل می دهد به عبارت دیگر ر ضایت شغلی عبارتست از تفاوت بین پاداشهایی که کارگر، یا کارمند دریافت می کند و مبلغی را که به باور او باید دریافت کند پس رضایت شغلی نمایانگر نوعی نگرش است ونه رفتار.
– فلدمن و آرنولد[۱۶] رضایت شغلی را مجموعه گرایشهای مثبت افراد نسبت به شغل دانسته و معتقدند وقتی گفته می شود یک فرد از شغل خود رضایت بالایی دارد، در حقیقتمنظور این است که وی به طور کلی به میزان زیاد شغل خود را دوست دارد و توانسته است از طریق شغلش نیازهای خویش را تامین نماید و در نتیجه احساسات مثبتی نسبت به آن دارد.
– چستربارنارد[۱۷]معتقد است که رضایت شغلی باعث تداوم همکاری فرد و سازمان می گردد. خشنودیهای ویژه ای که انسان را بر می انگیزد تا تلاشهای خود را برای کمک به یک سازمان بکار برد از مزایایی است که در برابر معایب برخواسته از این همکاری ناشی می شود. هرگاه مسئولیتهایی که سازمان به عهده افراد می گذارد زیاد باشد، مزایای سازمان باید فراوان و برانگیزنده باشد.


مقاله رضایت شغلی


تحقیق رضایت شغلی


دنلود مقاله رضایت شغلی


رضایت شغلی و انگیزش


رضایت شغلی و جابه جایی کارکنان


رضایت شغلی و نظریه برابری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقالات ISI رضایت شغلی : 62 مقاله انگلیسی + ترجمه …

رضایت شغلی دارای دو بعد جداگانه است. یکی از این ابعاد که به عامل بهداشت معروف است ...

مقاله رضایت شغلی - bankmaghale.ir

مقاله رضایت شغلی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۵ صفحه است .

تاثیر رضایت شغلی در موفقیت سازمانی

تاثیر رضایت شغلی در ... در این مقاله برای ایجاد شناخت و درک درست و مناسب از منابع ...

مقاله رضایت شغلی - njavan.com

22.01.2010 · چكيده اولين قدم در جهت رسيدن به كادر آموزشي موفق درك عواملي است كه بر كيفيت فعاليت ...

دانلود مقاله : رضایت، شرایط شغلی و …

مقاله isi انگلیسی شماره 6098 - ترجمه نشده - موضوع : رضایت شغلی - 14 صفحه - سال انتشار : 2010 ...

عنوان مقاله: رضایت شغلی و ترک خدمت در بین کارکنان

عنوان مقاله: رضایت شغلی و ترک خدمت در بین کارکنان مولف: میترا تاجیک موضوع: مدیریت ...

بررسی رابطه بين رضايت شغلی و بهره وری کارکنان

مقاله بررسی رابطه بين رضايت شغلی و بهره وری کارکنان را دانلود کنید.

مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی کار …

مقاله بررسی ... در این تحقیق بدنبال این هستیم که دریابیم میزان رضایت شغلی و عوامل ...

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان …

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (رویکردی تحلیلی ـ پژوهشی) مقاله 5، دوره 5، شماره ...

SID.ir | بررسي عوامل موثر در رضايت مندي شغلي كاركنان

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي عوامل موثر در رضايت مندي شغلي كاركنان

دانلود رایگان پایان نامه بررسی میزان رضایت شغلی و …

دراین تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان می ...

مقاله بررسی رضایت شغلی ماماهای شاغل

نام: مقاله بررسی رضایت شغلی ماماهای شاغل (رایگان) رشته: روانشناسی: گروه: روانشناسی عمومی

مبانی رضایت شغلی در سازمان - aftabir.com

در این مقاله به چند نمونه از این تعاریف اشاره ... نظریه‌های مختلف در مورد رضایت شغلی.

دانلود مقاله مبانی نظری مدیریت درباره رضایت شغلی

دانلود مقاله مبانی نظری مدیریت درباره رضایت شغلی: تحقیق زیر درباره رضایت شغلی می باشد.

دانلود مقاله رابطه رضایت شغلی ، عزت نفس و سلامت …

عنوان : مقاله رابطه رضایت شغلی ‘ عزت نفس و سلامت روانی: یک مطالعه موردی از مربیان مرکز ...

SID.ir | بررسي عوامل موثر در رضايت مندي شغلي كاركنان

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي عوامل موثر در رضايت مندي شغلي كاركنان

میگنا - بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی رضايت …

رضایت شغلی ==> علت ... نویسنده مقاله مشخص نیست ورفرنس دهی ضعیف بود ولی مقاله خوب است ...

رضایت شغلی - ariamodir.com

رضایت شغلی,عوامل تاثیر گذار در رضایت شغلی,مقاله رضایت شغلی,مقالات رضایت شغلی

مقاله رضایت شغلی از مفاهیم تا نظریات

مقاله رضایت شغلی از مفاهیم تا نظریات چکیده: در دنیای پرشتاب امروزهر کس خواهان داشتن ...

ارتباط بین رضایت شغلی با تعهّد سازمانی در …

چکیده هدف: مقاله حاضر درصدد بررسی ارتباط بین رضایت شغلی با تعهّد سازمانی در مدیران ...

فری پیپر | دانلود رایگان مقاله

دانلود رایگان مقالات علمی از پایگاه‌های معتبر ISI : Wiley IEEE ScienceDirect Springer JSTOR ACM nature SAGE Oxford ...

پروژه دات کام - prozhe

مرجع دانلود رایگان تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - رشته علوم …

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - رشته علوم تربیتی - تحقیقات و مقالات آماده و ...

مشتری مداری و راهکارهای کسب رضایت

مشتری مداری،رضایت مشتریان،روشهای جلب رضایت مشتری،روشهای کسب موفقیت در تجارت

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان

Title: عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان Author: msoleimani Last modified by: msoleimani Created Date

مقاله تغییر فرهنگ‌ سازمانی‌

مقاله تغییر فرهنگ‌ سازمانی‌ | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه ...

مقاله سلامت روان - bankmaghale.ir

مقاله سلامت روان مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۵۳صفحه است .

پرسشنامه و آزمون روانشناسی - madsg.com

انواع پرسشنامه مدیریت و آزمون روانشناسی و پرسشنامه روانشناسی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پروژه پایان نامه …

فروشگاه فایل دانلود پایان نامه خرید فایل پروژه تحقیق مقاله طرح توجیهی خرید و فروش ...

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست - سایت …

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط،آب وفاضلاب ...

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری (2) تألیف دکترساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، سیدمصطفی سیدحسینی و مهتاب جهرومی

رساله دکتری رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی در 340 صفحه

كتاب تخصصي مسئوليت اجتماعي سازمانها

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله غده هاي درون ريز

تاریخچه و مراحل تدوین استانداردهای جهانی آب

روش های حذف آهن و منگنز از آب

سابقه استفاده از آب باران و نحوه ی جمع آوری آن و تصفیه آب باران

زباله های الکترونیکی (E-WASTE)

بررسی خصوصیات، کمیت و کیفیت فاضلاب صنعت گوشت

بررسی مدیریت پسماند شهری

فرآیند تصفیه پساب ناشی از استخرهای پرورش ماهی

بیانیه بازیافت ،تعریف بازیافت ،اهداف اصلی پردازش و بازیافت مواد زاید جامد

توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن)

ایمنی علیه تومورها Immune response to tumores

پاورپوینت درباره كنترل كيفي ديسكهاي آنتي بيوتيك

دانلود پایان نامه رشته علوم آزمایشگاهی - بیماری آنفلوانزای طیور با فرمت ورد

پایان نامه کارشناسی بررسي آلودگي سالمونلايي در گربه هاي خانگي شهرستان كرج با فرمت ورد

دانلود آشنایی با رشته میکروب شناسی ( میکروبیولوژی )

دانلود نمونه پروپوزال رشته گیاه پزشکی با عنوان بررسی ترکیبات اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی در گلها - با فرمت word

دانلود پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی نهم آثاری از گذشته زمین

پایان نامه تعیین میزان تأثیر عصاره آبی میوه ی گیاه زرشک بر روی موش های صحرایی نر سالم و دیابتی شده با STZ